Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2019

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108864

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 35

2 1/2019 Hjem og Skole 3 LEDER 4 SKOLEHVERDAG 6 SMÅSTOFF 8 Barn med ADHD – gode vennskap er viktig Overgangen fra barnehagens lek til skolens alvor 12 INTERVJU: Vil hjelpe de mest sårbare Inga Bejer Engh 16 Når elevene har vokst fra AKS/SFO Vellykket etter skoletid-tilbud 18 Når voksne mobber Hva hvis den som krenker eleven er en voksen? 20 En trygg lærer betyr «alt» Hva betyr mest for trivsel og skoleferdigheter? 22 – Må lytte til elevene Hvordan får læreren en god relasjon til elevene? 24 Kjønnsforskjeller i skolen Er gutter tapere og jenter vinnere? innhold leder Alle barn skal ha det bra! «Jeg trives veldig godt på skolen», skriver Evine på 8 år i spalten «Skolehverdag» på side 4. Sånn skal det være! Alle barn skal ha det bra på skolen. Dessverre er det ikke slik. I denne utgaven av Hjem og Skole har vi flere artikler som på ulike måter berører nettopp dette. Vi kjenner godt tilfellene der barn mobber hverandre. Men hva hvis den som krenker barna er en voksen på skolen? Det er faktisk tilfelle. Om lag 12 000 barn opplever å bli krenket av voksne en eller flere ganger i måneden. Uthengt, latterliggjort eller ignorert av læreren kan være barnets opplevelse av krenkelser. Les om dette i artikkelen Når voksne mobber på side 18. Heldigvis er slike episoder i mindretall. Men det er viktig å være klar over at de finnes. Nylig kom en rapport om hvilke faktorer i barnehage- og skolemiljøet som har sammenheng med barns skoleferdigheter og psykiske helse når de er åtte år. Kanskje ikke overraskende viser det seg at en trygg lærer betyr «alt». Om barna skal få en trygg og god skolegang 8 16 24

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2019