Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 79 of 139

80 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Vi har skrevet om oppdrettslaksen, torsken, regnbue ørreten, silda og makrellen. Det er «de fem store». Til sammen sto disse artene i fjor for ca. 90 prosent at den totale førstehåndsverdien av fisk og skalldyr i Norge. Det fremgår av tabell 1 som viser fangstkvan- tum og fangstverdi av de 50 viktigste fisk og skall dyrsartene i Norge i 2018. Laksen alene sto for over 72 prosent. Det sier alt om hvor avhengige vi er blitt av «salmo salar». Seien — en spretten sprinter!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019