Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 75 of 139

LANDBASERT OPPDRETTSANLEGG MED BEDRE AREAL UTNYTTELSE Konseptet byr på flere innovative grep. Våre smoltkar er satt sammen av en gangbro på toppen som forsterker konstruksjonen. Dette sikrer effektiv arbeidsflyt, bedre lønnsomhet, trygge og komfortable arbeidsplasser, uavhengig av hvilken RAS-løsning du velger. • 1/3 byggetid med prefab • Gir optimal utnyttelse av arealene • Kan designes helt etter ditt behov • Tilpasses RAS-system og tekniske løsninger • Har lang levetid • Krever mindre vedlikehold og rengjøring • Energieffektivt Overhalla-konseptet er en helt ny måte å bygge landbaserte smolt- og oppdrettsanlegg. 40% KARL MAGNE GRANNES Tlf: 971 73 400 [email protected] KJELL BJARNE KJØGLUM Tlf: 488 68 648 [email protected] OVERHALLABETONGBYGG.NO – VI BYGGER FOR FREMTIDEN TA KONTAKT MED OSS for en optimal løsning for ditt produksjonsanlegg. Nordlaks i Innhavet, Norges største smoltanlegg

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019