Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 66 of 139

67 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Viktige sjømatkommuner Hadsel i Nordland har tre dominerende sjømatbedrifter og to store torsketrålere. Til sammen omsatte disse i fjor for vel 5,2 mil liarder kroner. Med smått og stort omsatte fiskeri og havbruks bedriftene i Hadsel for nærmere 5,3 milliarder kroner i 2018 og ga arbeid til tett på 700 personer. Det er store verdier for en kystkommune med rundt 8.000 innbyggere. Vi snakker om over 650.000 kroner i omsetning per innbygger. Mange av sjømatselska pene er imidlertid eid uten- fra. Det gjelder de to store Havfisktrålerne «Havtind» og «Vesttind», filétanlegget til Lerøy Norway Seafoods på Melbu og Skret- tings fôrfabrikk på Stokmarknes. Uten Inge Berg og hans livsverk Nordlaks, hadde det lokale eierskapet i sjømatnæringen i Hadsel vært svært spinkelt. I denne serien har vi besøkt en rekke viktige sjømatkommuner i Nord-Norge. Det er et tankekors at mange av de store hjørnesteinsbedriftene mangler lokalt eierskap.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019