Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 64 of 139

65 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Hovedtrappen fra inngangen på Ilasiden opp til hallene D og F. Her skal det meste være ferdig innen midten av august. Travelt! Ahallen på Øya blir en av landets største innendørsarenaer. Ved konserter vil hallen kunne tar ca. 12.000 personer. Det nye inngangspartiet som peker mot Ila og Skansen tar seg flott ut og vil nok bli mye brukt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019