Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 139

42 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 De har kranglet om priser og opp- gjørsbetingelser. Om hvem som skal få lov til å kjøpe fisk, om ret- ten til å inngå langsiktige avtaler og om salgslagene selv kan drive produksjon. Kort fortalt har fiskerne og kjøperne kranglet om det meste. I denne artikke len går vi systematisk til verks og tar for oss alt det man har vært uenige om hva gjelder fiske- salslagslova og salgslagenes virksomhet. Vi har kalt artik- kelen «Råfiskloven til besvær». I dag heter den fiskesalslags- lova. Vi kunne like gjerne ha kalt den «Fiskesalgslagene til besvær». Råfiskloven til besvær Norges Råfisklag har vært en maktfaktor i norsk sjømatnæring i over 80 år. Tidvis svært kontroversiell, og knallhardt kritisert av fiskeindustrien. Men politikerne har aldri vært i nærheten av å oppheve slagslagenes lovbeskyttelse, og selv blant industrile derne har organisert førstehåndsomsetning hatt sine støttespil lere. (Foto: Therese Tande)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019