Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 139

29 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 MED ET RASK ØYEKAST er hele historien fortalt. Som figuren over viser har de siste 15 årene vært en nesten sammenhengende opptur for norsk sjømatnæring. Rett nok har gjelden økt fra 33 til nesten 110 milliarder kroner, og gjeld er i utgangspunktet noe vi helst vil ha minst mulig av. Men gjelden forteller bare en del av historien. Minst like viktig er hvor mye man eier alt i alt, eller det vi gjerne kaller «sum aktiva», og ikke minst hvordan egenkapitalen har utviklet seg, dvs. forskjellen mellom det man eier og det man har i gjeld. Som vi ser av figuren har eiende lene økt mye mer en gjelden. I 2003 var sum aktiva i fiskeflåten, fiskeindustrien og oppdret tsnæringen ca. 46 milliarder kroner. I 2017, som er det siste året vi har tall for, var eiendelene hele 179 milliarder kroner. Mens gjelden økte med 76 mil liarder har altså eiendelene økt med 133 milliarder. Det innebærer at egenkapitalen har økt fra 8 mil liarder i 2003 til tett på 70 milliarder i 2017. Tar vi også med 2018, som var et nytt fantastisk år for norske lakseoppdrettere, har egenkapitalen i sjømatnæringen tidoblet seg de siste Egenkapitalen er tidoblet Når vi beundrer nye fiskebåter, skjønner vi at «sum aktiva» øker. Det gjør gjelden også! Millionene ruller fort når det bygges nye fiskebåter i dag. Heldigvis har egenkapitalen i flåteleddet økt mer enn gjelden de siste 15 årene. Her er vi om bord i «Støttfjord», som nylig ble overlevert Brødrene Bakken AS i Bodø.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019