Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 139 of 139

Returadresse: Norsk Fiskerinæring AS Boks 244 2071 Råholt Me byggjer for framtida! FMV39 - "TAUPO" HFMV P43 Napier FMV239 - "RESTLESS WIND" HFMV W20 Sørfonn FMV240 - "HORDABAS" HFMV P15 HFMV MFF Kystverket FMV40 - "OV RYVINGEN" Alle disse fartøya er nyleg overlevert og eksempler på innovative HFMV design, bygd komplett i Noreg. Fitjar Mekaniske Verksted AS www.fmvas.no +47 53 45 72 00 Heimli Ship Design AS www.heimli.com +47 46 91 72 70 Me takkar rederia for tilliten og samarbeidet!

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019