Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 130 of 139

131 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 smånytt fra sjømatnæringen Finnmark Seljeli Fish AS er etablert i Sør-Varanger kommune, med adresse Svanvik, 9925 Svanvik. Selska pet skal drive fangst, oppdrett, viderefor edling, kjøp og salg av fisk og fiskepro dukter. Aksjekapitalen er 30.000 kroner. Geir Torbjørnsen, Parnassveien 39, 9900 Kirkenes, er styreleder. Brønnøysund 12/32019 Eagle Seafood AS er stiftet i Båtsfjord kommune, med adresse Havnegata 20, 9990 Båtsfjord. Selskapet skal drive bearbeiding og kon servering av fisk og fiskevarer. Aksjekapi talen er 30.000 kroner. Helgi Örn Bjarna son, Fiskeværvegen 5, 9990 Båtsfjord, er styreleder og daglig leder. Brønnøysund 4/32019 Noru Fish Trading AS c/o Per Anders Smuk, Varangerbotn Syd Øst, 9840 Varangerbotn i Nesseby kom mune, er slettet i Foretaksregisteret. Brønnøysund 4/32019 Troms Vestlandsfisk AS med adresse Laksebotn, 9350 Sjøvegan i Salangen kommune er meldt tvangsav viklet av Ofoten Tingrett. Selskapet har drevet slakting, bearbeiding og konser vering av fisk og fiskevarer. Bostyrer er advokat Kjartan Wiik i Narvik. Brønnøysund 19/32019 Nordland Ebbesen Fisk er etablert i Brønnøy kommune, med adresse Masterberggata 49, 8904 Brønn øysund. Selskapet skal drive utleie av arbeidskraft til fiskebåtrederier. Henrik Andre Heikkinen Ebbesen, Masterberg gata 49, 8904 Brønnøysund, er innehaver og daglig leder. Brønnøysund 4/32019 Polaris Seafood AS er stiftet i Hadsel kommune, med adresse Lekangveien 462, 8450 Stokmarknes. Selskapet skal selge og kjøpe varer og tjenester innen fiskerisektoren, og aksje kapitalen er 100.000 kroner. Dag Hagen Hurtigruta «Midnatsol» på vei inn til Brønnøysund, der Henrik Ebbesen nettopp har etablert selskapet Ebbesen Fisk. Det skal drive utleie av arbeidskraft til fiskebåter. www.breivik-as.no [email protected] tlf: 7018 8970 BREIVIK 290 filetmaskin i rustfritt stål BREIVIK 415 Kappemaskin saltfisk-kutt BREIVIK 424SS Kappemaskin filetkutt BREIVIK FISH PROCESSING MACHINERY Salg av nye og brukte fiskeforedlingsmaskiner Utvikling og produksjon egne maskiner. Oppgradering av brukte maskiner for fiskeindustrien. Levere reservedeler, kniver og verktøy til maskinene. Yte service og igangkjøring av leverte maskiner.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019