Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 123 of 139

124 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 «Norsk Fiskerinæring» har snakket med JanneGrethe Strand Aasnæs etter at nye «Strand Senior» hadde gått ut på sitt tredje kolmuletokt. Med andre ord har det nye prakt eksemplaret allerede bevist at det duger. — Alt i alt går det bra! I begynnelsen er det jo alltid noe som er nytt og mye å lære. Men så langt er vi godt fornøyde. Så vidt jeg skjøn ner, har kvaliteten på råstoffet vært bra også, sier den dag lige lederen i Strand Havfiske. 75metringen leverte første last hos Pelagia Måløy og på Vedde. Så er det ikke så lenge siden den pelagiske tråleren gikk fra Karstensen Skibsværft, og 8. mars ble altså Ålesundrederiets femte båt med «Strand Senior»- navnet døpt ved rederiets eget anlegg i Steinvågsundet. Nikoline Aasnæs, datter av Janne-Grethe Strand Aasnæs, var gudmor på den store da gen som overrasket med snø. Lørdagen var det åpen dag i fartøyet som blant annet har 13 lugarer, elektriske vinsjer og en del andre løsninger som er nye for Strand-folket og til dels svært nye i det hele tatt. — Noe som var nytt for oss, var pumping på hekken. Det er de om bord veldig godt fornøyd med. Det gjør lastingen enklere. Ellers har vi allerede erfart at den nye hovedmotoren Wärtsila 8V31 virkelig bruker lite drivstoff i Det er ikke lenge siden marsdagen da rederdatter Nikoline Aasnæs knuste champagnen mot siden på nye «Strand Senior» i Ålesund. Siden har den nye ringnottråleren vist at den både kan fiske og spare drivstoff. «Strand Senior» har snart tatt kolmulekvota Nye «Strand Senior» er 75 meter lang og 15,3 meter bred. Brutto tonnasjen er 2.884 tonn. Båten har en ringnotkonsesjon på 650 basistonn, samt 1,27 i faktor for kolmuletrål. I år kan den fiske vel 1.650 tonn makrell og tett på 2.500 tonn sild. (Foto: Strand) Mon tro hva en fiskeskipper for hundre år siden hadde sagt om han kom om bord i «Strand Senior». Han hadde garantert blitt mest stum på brua. Når vi ser hva dagens skippere har av hjelpemidler, kan man nesten lure på hvordan de fant fisk i det hele tatt i 1919. (Foto: Strand)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019