Norsk Fiskerinæring

Utgave 3 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1108861

Contents of this Issue

Navigation

Page 109 of 139

110 "Norsk Fiskerinæring" nr. 3 - 2019 Heller ikke snøkrabben var den nye oljen. I år er spørs- målet om det blir tatt nok snøkrabbe til de rundt åtte båtene som holder næringen i gang. Forskerne har fremde- les mange tanker om hvordan den ennå nye ressursen kan bli en av våre frem- tidsnæringer. Høyeste- rett har uansett slått fast at snøkrabben på norsk sokkel er norsk eie. Klarer vi å gjøre snøkrabben lønnsom?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 3 - 2019