Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1099540

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 39

Hørselssentral 09_07 12_18 02_19 Endringer siden desember 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 5 5 0 2 Sykehuset Namsos 4 6 6 0 3 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 4 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 Ikke oppdatert 5 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 6 Molde Sjukehus 25 8 8 0 7 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 8 8 0 8 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 16 8 -8 9 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 10 10 0 10 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 10 0 11 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 12 12 0 12 UNN HF, Harstad sykehus 24 12 12 0 13 Kristiansund Sjukehus 6 16 14 -2 14 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 14 17 3 15 Ålesund Sjukehus 20 18 18 0 Ikke oppdatert Akershus Universitetssykehus 6 20 20 0 Ikke oppdatert 17 Førde Sentralsjukehus 40 20 20 0 18 Haugesund Sjukehus 17 22 20 -2 19 Vestre Viken HF, Drammen 12 15 22 7 20 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 21 Sykehuset Telemark, Skien 32 24 24 0 22 Norlandssykehuset, Gravdal 24 24 0 23 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 24 Sykehuset i Vestfold 32 26 26 0 25 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 26 26 0 26 St. Olavs hospital 30 26 26 0 Ikke oppdatert 27 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 28 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 29 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 30 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 31 Helse Finnmark, Kirkenes 12 50 50 0 Gjennomsnitt 21,8 18,1 18 -0,1 Kilde: www.helsenorg.no per 13.03.2019 Din Hørsel har siden september 2007 registrert ventetid for tilpasning av høreapparat, fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 18 uker, en nedgang på 0,1 uke fra forrige måling. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Det er bare små endringer denne gangen, størst utslag har Vestre Viken HK, Drammen med en økning med syv uker til 22 ukers gjennomsnittlig ventetid. Helse Finnmark, Kirkenes tviholder på jumboplassen med sine 50 uker, nesten dobbelt så lang ventetid som de neste verste. DH Ventetid Barometer

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2019