Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 2 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1099540

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 39

30 Din Hørsel 02 2019 TINNITUS - RIKTIG FOKUS Sliter du med tinnitus? Få fokus vekk fra tinnitus med veiledet gjennomgang av ulike avspenningsteknikker og lydmiljøer. Sjekk ut denne appen: hlfbriskeby.no/tinnitusapp (Lanseres 8. mars 2019) Briskeby.indd 1 01.03.2019 16.08 Har du mistanke om at barnet ditt hører dårlig? En ny hørselstest er nå tilgjengelig på nett. Tekst Bjørg Engdahl Hørselstesten «Lyders lyder» er utformet som et dataspill, der barnet skal lytte til ord i bakgrunnsstøy som skal kobles til riktig bilde, veiledet av pingvinen Lyder. Underveis blir barnet belønnet med oppmuntrende animasjoner. Testen er ment å gi en pekepinn på om barnet hører normalt eller om hørselen bør følges opp av hørselsfaglig personell via fastlege eller helsestasjon. Du kan ta testen på http://www. hørselstesteren.no STORE MØRKETALL Steinar Birkeland, fagsjef Hørsel i HLF håper den nye testen skal fange opp så mange hørselshemmede barn som mulig. – Nyfødte blir i dag hørselsscreenet, men det viser seg at andelen barn med nedsatt hørsel ved skolestart er dobbelt så høyt som det fødselsscreeningen skulle tilsi. Mange barn og deres familier lever dermed med uoppdagede hørselstap på grunn av for eksempel infeksjoner, sykdom eller støyskader. Målet er at flest mulig av disse barna skal oppdages via testen vår, sier Birkeland. FØRSTE TEST FOR BARN «Lyders lyder» er et samarbeidsprosjekt mellom HLF, Sintef Digital Akustikk og NTNU Audiografutdanningen, og er finansiert av ExtraStiftelsen. Barnetesten, som er utviklet av Sintef, er den første norske i sitt slag og er prøvd ut i samarbeid med barnehagebarn. «Lyders lyder» skal gjennomføres sammen med en voksen og tar omtrent ti minutter. Etter endt test kommer en anbefaling om videre oppfølging, dersom resultatene tyder på redusert hørsel. Testen er designet for hørselstesting via PC/nettbrett, og kan foreløpig ikke gjennomføres via mobiltelefon. POPULÆR FOR VOKSNE HLF har tidligere utviklet en egen hørselstest for voksne på nett som er hyppig besøkt. Du finner også den på www.hørselststeren.no. PÅ NETT. Den nettbaserte hørselstesten «Lyders lyder» kan avdekke hørselstap hos barn.Illustrasjonsfoto Colourbox Hørselstest for barn

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 2 2019