Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1091704

Contents of this Issue

Navigation

Page 12 of 141

13 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2019 • nf's blå • Ingen «second opinions» I midten av februar avholdt Fiskebåt sitt årsmøte for 2019. Hovedtema var skatt på res sursrenten i fiskeriene. Det kom neppe som en bombe at Fiskebåt er kraftig imot en slik skatt. Ingen ønsker jo å betale mer til kemneren enn strengt nødvendig. I alt fem foredragsholdere var invitert for å understreke budskapet. Det var overhode ikke rom for «second opinions», hvilket gjorde både innledningene og debatten forutsigbar og kjedelig. Førstemann ut var pro fessor Ragnar Arnason fra University of Iceland som brukte sine tilmålte minutter til å understreke at det egentlig er umulig å måle ressursrenten i fiskeriene. Profes sor Trond Bjørndal fra NTNU fulgte solid opp med å fastslå at da kan man heller ikke beskatte den. Deretter hadde Fiskebåt bedt adm. direktør Heidrun Lind Marteinsdottir i Fisheries Iceland om til skrekk og ad varsel å fortelle hvor urimelig hardt fiskeflåten på Island blir beskattet, før konserndirektør Vegard Helland i Sparebank 1 SMN kunne fortelle at det ikke er større avkastning på Ledelsen i Fiskebåt tok ingen sjanser under årsmøtet i Oslo i midten av februar. På rekke og rad kom fem innledere som alle advarte sterkt mot å innføre skatt på ressursrenten i fiskeriene. Noen plass for «second opinions»? Å nei! (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2019