Norsk Fiskerinæring

Utgave 2 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1091704

Contents of this Issue

Navigation

Page 107 of 141

108 "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 - 2019 BREMANGER kommune Som i så mange andre kommuner langs kysten, betyr oppdrettsnærin gen stadig mer for Bremanger. På årsbasis produserer de to mat fiskaktørene i kommunen nesten 10.000 tonn laks. Vi snakker om verdier for 5-600 millioner kroner. Her fra Juvika, der den ene av de to lokalitetene til Mowi ligger. (Foto: Mowi)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 2 - 2019