Kondis

Kondis Utgave 2 - 2019

Kondis, bladet for norsk organisasjon for kondisjonsidrett – er en organisasjon for deg som er interessert i kondisjonsidretter som løping, langrenn, sykkel og multisport.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1089422

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 71

30 Kondis 2 • 2019 TEST & TRENING Du har «vanlig» løping ute, du har tredemølle inne, og for noen av oss så finnes det også innendørsbaner for løping. Men hvordan er det for syklisten? Jeg har i det siste syklet mer enn før og måttet tenke litt på hvordan jeg skal få best mulig sykkel - trening gjennom vinteren. Av Tim Bennett F or meg er det ganske uaktuelt å sykle ute om vinteren. Min første tanke var nokså grei: Det finnes uendelig mange treningssentre i Oslo, så det er ganske enkelt å finne seg en spinningsykkel og trene individuelt på og/eller være med på spinningtimer. So far so good, liksom, men hvor optimalt er det å måtte ty til en spinningsykkel? Jeg har ofte sagt at spinningsykkel er kvalitet – i stor grad fordi det i forhold til å sykle ute er slik at du faktisk må tråkke hele tiden. Så sånn sett er det kvalitet, men mest fordi det er kondisjonstrening og kanskje ikke helt syk- kelspesifikk trening. Det er også sånn at ikke alle disse spin- ningsyklene rundt omkring er av like god kvalitet. Mange av dem er slitne, og setene er ikke alltid like bra heller. Jeg har prøvd ganske mange forskjellige sykler de siste to månedene, og den ene spinningsykkelen er definitivt ikke lik den andre. Så jeg har fått syklet en del og fått kondi- sjonstrening, ja, men jeg har vel hele tiden følt at det ikke har vært optimalt i forhold til det at jeg skal være en «syklist». Tråkkbevegelsen er litt annerledes, ikke så smooth, og det hele går litt tregere. Jeg syns også at rytmen i tråkket ikke blir helt bra, og skal du sykle optimalt, så er det viktige tekniske greier å jobbe med! Jungel av ruller Vel, hva er så alternativet? Å dra til Mallorca er kanskje mest fristende, men Mallorca er ikke rett rundt hjørnet og krever både penger og feriedager. For én uke, ja, men gjennom hele vinteren er én uke ganske lite. Så da endte jeg opp med å kikke på rulle. Det er en jungel av ruller der ute – til og med balanseruller, noe som i hvert fall ikke jeg skal prøve meg på! Da måtte jeg ha syklet med hjelm og ganske god polstring om jeg skulle unngå å skade meg! Så det ble en rulle hvor bakhjulet festes i rulla, hvor hjulet presses mot en valse som går rundt. En annen type rulle er den der du ikke bruker bakhjulet, men bare setter sykkelen på en rulle med boss på. Jeg skjønte fort at dette var noe helt annet! Du bruker din egen sykkel, som er tilpas- set deg og som nok er i bedre stand også. Sykkelteknisk er det også veldig riktig – det merket jeg med en gang. Og i dagens teknologiske verden hvor mulighetene er tilnærmet uendelige, så kan du måle nærmest alt med bruk av apper som styrer det hele. Sånne greier gjør også at det som i utgangs- punktet kan være kjedelig – nemlig å sitte på en rulle, se på tv mens timene går, noe som gjør at etter hvert faller fokuset nærmest av seg selv – blir rett og slett gøy. Og du kan selvsagt også kjøre online mot andre der ute i den virtuelle verden. Mulighetene er uende- lige egentlig; alt kan som sagt styres. Du kan for eksempel kjøre løyper med bakker, som gir deg akkurat den motstanden som en bestemt bakke krever. Watt viktigst Da blir alt også mer «ekte» og veldig nære det å sykle ute i den virkelige verden. Du kan selv- sagt også velge å bare sykle uten noe annet enn watt-info, for på sykkel er watt klart vik- tigst, mens puls blir sekundært. Watt måler det arbeidet du gjør her og nå, og er da en direkte måling av arbeidet. Hjertet vil reagere med å endre pulsfrekvensen i forhold til det arbeidet som gjøres. Øker du belastningen, så vil pulsen stige som et resul- tat av dette. Dette er da en indirekte måling av den jobben som gjøres, og den vil alltid ligge litt på etterskudd i forhold til arbeidet du gjør. Et godt eksempel er at skal du kjøre inter- valler på for eksempel 250 watt og det er definert som din terskel, så vil pulsen i star- ten ligge godt under din terskelpuls, og det vil ta mange minutter før du kommer opp i terskelpulsen. Og er dragene kortere enn ca. 5 minutter, så vil pulsen alltid være under terskel på slutten av dragene, samtidig som arbeidet som gjøres er på terskel. Ok. Da vil noen si at terskelen ikke er 250 watt, men høyere, så da er det bare å kjøre på hardere. Hvis man da kjører samme intervall med mål om å ligge på terskelpuls lengst mulig, så må man åpne hardere (og trå mer watt en 250). Og når pulsen har kommet opp i terskelpuls, så må man helt sikkert redusere belastningen (altså trå lavere watt) for at pul- sen skal holde seg konstant på terskel. Man vet imidlertid at da blir effekten av økta dår- ligere, og man trår mindre watt utover i økta hvis man bruker puls som eneste metode for å styre treningen. Bruker man derimot watt primært og så puls sekundært, så skjer flere ting: En ting er at man treffer bedre på gjennomføringen av økta, og deretter at man kan se hvordan pulsen utvikler seg i forhold til watten. Og det siste gjør at man lett kan se om man får framgang av treningen. Morsommere og mer interessant Totalt sett blir det å sitte hjemme i stua å sykle ganske enkelt genialt. Jeg har mye mer nytte av å kunne gjøre treningen på en ordentlig sykkel, noe som gjør at jeg kan jobbe med tråkkbevegelsen gjennom hele vinteren. Det gjør at når jeg til slutt kan koble sykkelen av rulla og dra den ut på landeveien, så er jeg ikke like rusten heller. En annen kjempefordel Mange fordeler ved å gå fra spinning til rulle Spinning: Det er fullt mulig å få til gode tre- ningsøkter på en spinningsykkel, men den gir ikke så mange muligheter som en får med sin personlige sykkel på rulle. (Foto: Tim Bennett)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Kondis - Kondis Utgave 2 - 2019