Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 47

10 Din Hørsel 01 2019 TEMA: TEKNOLOGI Nå kan du selv gjøre enkle innstillinger på ditt høreapparat hjemmefra i direkte kontakt med en audiograf. ReSound er en av flere leverandører som har utviklet og integrert dette som en funksjon i deres app. Tekst og foto Tor Slette Johansen Lang ventetid på time hos audiografer for justering av høreapparatet frustrerer mange høreapparatbrukere. Ytterst få er i stand til å foreta justeringer selv, og må ha hjelp. Som tar tid. – Vi har utviklet ReSound Assist som en funksjon i vår Smart 3D-app som gjør det mulig for høreapparatbrukere å komme i direkte kontakt med audiografen. Brukeren forklarer skriftlig hva han eller hun har utfordringer med, og audiografen kan gjøre justeringer online, sier daglig leder Bredo Berge. AUDIOGRAFENES JOBB Systemet er imidlertid ennå ikke klart NYE MULIGHETER. Høreapparatleverandørene tilbyr stadig nye og bedre løsninger for høreapparater, som GN Resounds nye funksjon for fjernjustering. Fra venstre Bredo Berge, daglig leder i GN Hearing Nordic, Atle Nerland, salgssjef, GN Hearing Norge, Øystein Nesheim, fagansvarlig audiograf, GN Hearing Norge og Geir Westad, markedskoordinator, GN Hearing Nordic. Digital fjern- justering av høreapparat

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019