Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 8 of 47

Din Hørsel 01 2019 9 Som medlem i HLF får du rabatt i Tryg Innboforsikring til ekstra god HLF-pris Inntil 25 prosent rabatt på alle andre forsikringer Ta en prat med oss og hør hva vi kan tilby. Ring oss på 55 17 26 69 eller gå inn på tryg.no/hlf, så tar vi kontakt med deg. – Når kommer selvladende hørepparater? – Det er verre å svare på. Både høreapparatene og batteriene vil henge med i den teknologiske utviklingen, men jeg vet ærlig talt ikke om vi kommer så langt på en stund. IKKE FARLIG Enkelte hørselshemmede frykter at stråling fra høreapparater kan være helsefarlig. – Vi er kjent med denne problemstillingen, men vi har ikke fått noen tilbakemeldinger som tilsier at det er helsefarlig. Vi forholder oss til internasjonale regler på dette området, og vi er godt innenfor de parametrene som er satt. Alle våre og andre leverandørers høreapparater og hjelpemidler testes i godkjente laboratorier, og vi må på forespørsel dokumentere at vi ikke bryter noen grenser. – Våre produkter utløser ikke noe støy på det som kalles gigaherz-båndet, et veldig smalt bånd som wifi operer på. Og det er verdt å merke seg at hørselsprodukter opererer på en annen frekvens enn for eksempel pacemaker, sier Øystein Vilsvik. CI DIGITALISERES Den digitale utviklingen slår nå også for fullt inn for cochleaimplantatene (CI). –Målet vårt er å optimalisere resultatet for hvert enkelt individ, gjennom bedre produkter og bedre oppfølging. Fremfor alt er det den digitale utviklingen som vil prege og avgjøre hva vi kan gjøre med våre produkter, sier marketing manager Karin Walfridsson i Cochlear Nordic AB. TRÅDLØS FREMTID Selskapet har allerede presentert lysprosessoren Nucleus 7 som gir direktestrømming til iPhone, slik mange høreapparater er utstyrt med i dag. Samtidig arbeides det fortløpende med å utvikle stadig mindre CI-prosessorer med bedre batterikapasitet. – Den trådløse teknikken blir viktigere, og i fremtiden vil oppfølginger og justeringer av CI- produktert i stadig større utstrekning bli foretatt via nettet, såkalt "telemedisin". Samtidig vil CI-brukere få bedre redskaper til å følge sin egen hørselsutvikling. MER FORSKNING – Forskning på nytten av CI blir særdeles viktige i tiden fremover, ettersom vi nå vet at hørselstap øker risikoen for demens. Det kan komme til å påvirke hvem som får hvilken type hørselshjelpemiddel i femtiden, sier Karin Walfridsson.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019