Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 47

Din Hørsel 01 2019 7 >> TEKNOLOGI >> 1,1 milliarder mennesker verden over har et hørselstap, tilsvarende 16 prosent av verdens befolkning. >> I Norge er det ventet at 1 millioner mennesker i Norge vil ha en hørselsutfordring i 2020. >> Ett av tusen barn blir født med et hørselstap. >> En av tre over seksti år har en hørselsutfordring. >> De fleste med nedsatt hørsel er i skolealder eller yrkesaktiv alder. >> Undersøkelser viser at en av fem som vil hat nytte av høreapparat, faktisk bruker det. >> I snitt venter personer med hørselstap nesten syv til åtte år før de gjør noe med det. DH FAKTA EN RIVENDE UTVIKLING Filosofien bak all forskning og utvikling på dette feltet er at brukerne skal forstå hva som blir sagt. Det gjelder alt utstyr som produseres. Og at det skal bli enda lettere å bruke utstyret. – Det har vært en rivende utvikling. Høreapparatene er blitt mindre og bedre. Andre hjelpemidler er blitt flere, mindre og ytelsene er blitt bedre. – Vi finner nok en grense for hvor mye teknologiske finesser vi kan putte inn i et apparat som knapt ses bak øret, men finessene kan utvikles og forbedres. Ikke minst for hørselstekniske hjelpemidler har vi mye å gå på også plassmessig, altså vi kan legge inn flere komponenter i de hjelpemidlene som er på markedet i dag. BEDRE TILLEGGSUTSTYR Vilsvik er av den klare oppfatningen at dagens høreapparater langt på vei kompenserer for den enkeltes hørselstap rent teknisk og så langt høreapparatene har forutsetning for. Graden av hva man kan få ut av forsterking nærmer seg et metningspunkt. – Dagens høreapparater fra profesjonelle og seriøse leverandører har iboende begrensninger. Støy og avstand mellom bruker og den man snakker med er et godt eksempel. At læreren står med ryggen til klassen er et annet eksempel. – Da dukker behovet for ekstrautstyr opp. Fremtiden mener Vilsvik ligger i utstyr som hjelper brukeren i ulike faser i livet. FLERE BRUKSOMRÅDER –Vi har allerede høreapparater som styres med smarttelefoner. I fremtiden vil det bli utviklet teknologi som forsterker dette «samarbeidet» i form av flere bruksområder. I dag er det mulig å tilpasse lyden til for eksempel restaurantstøy, til å delvis redusere bakgrunnsstøy, til å redusere lyden av vindsus og til retningsstyrte samtaler. – I fremtiden vil alle disse funksjonene foredles, og det vil bli flere funksjoner å I dag får man plass til over 40 millioner transistorer i en chip på seks kvadratmillimeter. YTELSER. Phonaks Øystein Vilsvik tror ikke selve hjelpemidlene vil bli mindre i størrelse, men gi mye bedre ytelser i fremtiden.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019