Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 47

42 Din Hørsel 01 2019 Hørselssentral 09_07 12_18 02_19 Endringer siden desember 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 8 5 -3 2 Sykehuset Namsos 4 8 6 -2 3 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 4 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 Ikke oppdatert 5 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 6 Molde Sjukehus 25 8 8 0 7 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 8 -18 8 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 10 10 0 9 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 10 0 10 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 12 12 0 11 UNN HF, Harstad sykehus 24 12 12 0 12 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 12 14 2 13 Vestre Viken HF, Drammen 12 30 15 -15 14 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 10 16 4 15 Kristiansund Sjukehus 6 14 16 2 16 Ålesund Sjukehus 20 18 18 0 17 Akershus Universitetssykehus 6 20 20 0 18 Førde Sentralsjukehus 40 25 20 -5 19 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 20 Haugesund Sjukehus 17 22 22 0 21 Sykehuset Telemark, Skien 32 24 24 0 22 Norlandssykehuset, Gravdal 24 24 0 23 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 24 Sykehuset i Vestfold 32 12 26 14 25 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 16 26 10 26 St. Olavs hospital 30 26 26 0 27 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 28 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 Ikke oppdatert 29 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 30 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 31 Helse Finnmark, Kirkenes 12 50 50 0 Gjennomsnitt 21,8 18,3 18,1 -0,2 Kilde: www.helsenorg.no per 23.01.2019 Din Hørsel har siden september 2007 registrert ventetid for tilpasning av høreapparater, fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 18,1 uker, en nedgang på 0,2 uker fra forrige måling. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Selv om snittet er relativt stabilt, er det noen store endringer denne gangen. Gledelig er det at hørselssentralene i Alta og Drammen har redusert ventetidene med henholdsvis 18 og 15 uker. Mindre gledelig er det at sentralene i Tønsberg og Gjøvik har økt med henholdsvis 14 og ti uker. Helse Finnmark, Kirkenes holder suverent stand som «verstingen» med 50 ukers ventetid. DH Ventetid Barometer

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019