Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 47

Din Hørsel 01 2019 35 Vi utvider med HØR Klinikk Ullevål 01.03.19 HØR Byporten, Oslo Telefon: 23 89 87 15 E-post: [email protected] Nettbutikk: hør.no Pant dine høreapparater og få 3000,- i avslag på nye høreapparater hos HØR Tekst Tor Slette Johansen Sammen med Norges Døveforbund, Foreningen Norges Døvblinde og Landsforbundet for kombinert syns -og hørselshemmede/ døvblinde har HLF orientert statsråden om hvordan de oppfatter dagens situasjon for både skrivetolking (fortløpende teksting på storskjerm i for eksempel et møte) og tegnspråktolking, og hvordan de ønsker tolketjenesten skal organiseres i fremtiden. IKKE GODT NOK – Vi ønsker en nasjonal tolketjeneste innen NAV, men organisert som en selvstendig linje/enhet. Tjenesten må fortsatt være rettighetsbasert og forankret i Folketrygden. – I dag er det ikke god nok dekning, og vi opplever en økende frustrasjon og fortvilelse over manglende tilgang, spesielt på skrivetolker, sier HLFs forbundsleder Morten Buan. FÅR AVSLAG HLF både lokalt og sentralt har spesielt det siste året opplevd flere avslag på bestilling av skrivetolking, spesielt gjelder dette på kveldstid. Blant annet måtte et sentralstyremøte i høst avvikles uten skrivetolker til stede. Flere har også fått nei til skrivetolker i forbindelse med kulturelle og sosiale arrangementer og undervisning. FORANKRES I FOLKETRYGDEN Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ga klart uttrykk for at tolketjenesten fortsatt skal ligge under NAV, men endelig organisasjonsmodell er ikke lagt. Hun var også klar på at finansieringen skal ligge under Folketrygden slik den gjør i dag. – Vi er glad for at statsråden vil følge opp rapportene som er levert på tolkeområdet, og at departementet og brukerorganisasjonene i fellesskap skal utarbeide en god, moderne og effektiv tolketjeneste finansiert over Folketrygden, som en rettighet brukerne skal ha, sier leder av HLFs interessepolitiske avdeling, Merete J. Orholm. ØNSKER BEDRING. HLFs forbundsleder Morten Buan (til venstre) i møte med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sammen med nestleder Jan Joakimsen og Merete J. Orholm, leder av HLFs interessepolitiske avdeling. Krever bedre tolketjeneste HLF stiller krav til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om en bedre tolketjeneste. Mangel på skrivetolker er blitt et stort problem for hørselshemmede. Statsråden er klar på at finansiering av tjenesten fortsatt skal ligge under Folketrygden.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019