Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 32 of 47

Din Hørsel 01 2019 33 I august 2019 starter vi et ny gruppetilbud ved HLF Briskeby: Svimmelhet og balanserehabilitering. Vi legger vekt på kunnskap, mestringsstrategier, erfaringsutveksling og praktiske øvelser/trening. Dee bidrar til forståelse av egen tilstand og hva man selv kan gjøre for å få en bedre livskvalitet. Telefon 32 22 65 00 e-post: rehabilitering @hlriskeby.no www.hlriskeby.no/rehabilitering Svimmelhet eller balanseproblemer? Tekst og foto Tor Slette Johansen Nå i februar ruller HLF ut sitt nye verdispill med en samling for en gruppe ambassadører som skal promotere spillet i sine regioner. Så skal fylkeslagene og senere lokallagene arrangere samlinger hvor verdispillet står sentral. Også HLFs lederskole vil ha spillet som et sentralt element. OMDØMMEBYGGING HLF startet med sine verdispill i 2012, hvor HLFs omdømmebygging sto sentralt. Forbundets kjerneverdier EKO - engasjement, kunnskap og omsorg - var grunnpilarene. Dagens verdispill har fått 19 nye påstander, og er laget av HLF Nordlands fylkesleder Åse Wrålsen og Roar Øvrebø, HLF Ytre Sunnmøre sammen med Roar Råken, konstituert generalsekretær og organisasjonssjef i HLF. BEVISSTGJØRING Dagens verdispill er for en del knyttet til senere års varslingssaker om både seksuelle og økonomiske forhold, og i bunn ligger en bevisstgjøring av hvilke verdier HLF ønsker å legge til grunn for alt sitt arbeid både lokalt og sentralt. – Kursdeltagerne vil først bli bedt om å svare på de 19 påstandene på generelt basis, for deretter å svare på de samme spørsmålene sett opp mot sitt eget fylkes- eller lokallag, sier organisasjonsrådgiver Kim Andreas Stensnes og ungdoms- og organisasjonskonsulent Lasse Riiser Bøtun. «DET Å BAKSNAKKE...» Her er noen eksempler på hvilke påstander som kursdeltagere må ta stilling til om er ønsket eller uønsket atferd: «Ved enkelte anledninger er det greit å fortelle vitser og uttrykke meninger som omhandler politikk, etnisitet, religion, livssyn, kjønn eller seksuell orientering på en fleipete måte.» «Det å baksnakke og spre rykter skjer aldri i vårt lokallag.» «Av prinsipp tar jeg aldri imot gaver eller andre økonomiske fordeler når jeg holder foredrag eller gjør oppdrag for HLF.» «Det har kommet inn varsling på at en hos oss har opplevd berøringer og verbal intimitet som er seksuelt ladet.» «I vårt lokallag er vi inkluderende, så det å overse, utfryse og isolere noen i en sosial situasjon er ikke akseptabelt.» TA TAK I UTFORDRINGER – Hensikten med dette verdispillet er å kartlegge situasjonen i de enkelte lagene, og ta tak i mulige utfordringer som måtte komme frem. Det viktige er å gjøre lagene bevisst på sin egen kultur, og at denne bevisstheten skal ha en preventiv virkning, sier Stensnes og Bøtun. Ønsket eller uønsket atferd? «Jeg legger til rette, hjelper og er vennlig mot det annet kjønn, og forventer varme og ømhet tilbake». Ønsket eller uønsket atferd? Det skal HLFs tillitsvalgte og medlemmer nå ta stilling til.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019