Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 47

4 Din Hørsel 01 2019 DU HAR HØRT Bidrag sendes til [email protected] innen manusfrist (se side 3) Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: [email protected] Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel DH - følg oss på facebook HLF (Hørselshemmedes Landsforund) HLF-butikken FORNØYDE HLF-MEDLEMMER HLF gjennomførte i or høst en medlemsundersøkelse som viser stor grad av tilfredshet med forbundet. Undersøkelsen viser at erstatningsavtalen, nettbutikken og Din Hørsel er de viktigste grunnene for medlemskap. Syv av ti sier medlemskapet svarer til forventningene, og ni av ti vil anbefale andre å bli medlem. Nær halvparten av de som svarte mener kortere ventetider ved hørselssentralene er den viktigste saken HLF må jobbe med. (DH) 2137 CI-OPERERTE I NORGE Rikshospitalet i Oslo opererer både voksne og barn, mens Haukeland Universitetssykehus i Bergen og St. Olavs Hospital i Trondheim kun opererer voksne. Nålevende personer som har fått innoperert CI fordeler seg slik ved årsskiftet 2018/2019: Rikshospitalet 1502 personer, Haukeland 298 personer og St. Olavs 337 personer. Totalt gir dette 2137 nålevende personer med CI. (Helsedirektoratet) NYE MÉNIÈRE-KORT HLFs Ménièreutvalg ferdigstiller i disse dager 2000 ménierekort som HLFs medlemmer kan bestille gratis hos HLFs sekretariat – www.hlf.no/info (og velg ménière). Kortene skal påføres navn og telefonnummer til en pårørende eller annen hjelpeperson som kan kontaktes hvis et svimmelhetsanfall kommer når du er utenfor hjemmet. Kortet er i plast og på størrelse med et bankkort. Utvalgets leder Laila Meek håper og tror dette kan erne manges frykt for å gå ut, og sier det vil være til stor hjelp når et anfall inntreffer. Meek oppfordrer alle HLF-medlemmer med ménière til å registrere sin diagnose i medlemsregisteret.(DH) DROP IN HØRSELSTEST PÅ SKEI På grunn av opplevd behov for et drop-in-tilbud for sine medlemsbedrifter ønsker, Midt-Norsk HMS-senter å legge til rette for et lavterskel-tilbud for de ansatte. Hver mandag mellom klokken 10-15 vil ansatte ha mulighet for å komme innom kontoret som er lokalisert på Landbrukshuset i Surnadal på Skei. Tjenester som vil omfavne drop-in-timer vil være ulike undersøkelser knyttet til arbeidshelse – for eksempel. blodtrykk, blodsukker, hørselstest, rådgivning og helsesamtaler. (mhms.no) KUNSTIG INTELLIGENS I ØRET Høreapparatleverandøren Starkey skriver i en pressemelding har nå lansert verdens første høreapparat, Livio Al, med integrerte sensorer og kunstig intelligens som måler din fysiske og kognitive aktivitet, tilbyr oversettelse av fremmede språk og har svært avansert omgivelseanalyse. (DH) NYTTIG. HLF Méniereutvalgs leder Laila Meek oppfordrer til å ha kortet liggende i lomma for å få rask hjelp ved et plutselig anfall. Foto Tor Slette Johansen

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019