Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 47

Din Hørsel 01 2019 29 >> Ménièreutvalget Laila Meek, leder. May Leimbrock, medlem, Frank Millerjord, medlem, Aud Hanne Kvitnes Indseth, vara >> Arbeidslivsutvalget Marianne B. Geitz, leder Kåre Valøy Dalhaug, medlem Katrine S. Einan, medlem (ikke til stede da bildet ble tatt) Elin-Kristin Bache, vara >> Tinnitusutvalget Kjell Corneliussen, leder, Rita Slåbakk, medlem, Ulf Moland, medlem, Knut N. Sørli, vara

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019