Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 47

Din Hørsel 01 2019 27 ha invitert hverandre til møter tidligere og blitt bedre kjent, både personlig og organisatorisk. For det er ikke til å stikke under en stol at det er både ulike kulturer, måter å arbeide på og også ulike synspunkter på om det faktisk er riktig å slå seg sammen, sa Peckolt. SOLID FORANKRING Uansett hvilke prosesser fylkeslagene velger, sier Roar Råken at det er uhyre viktig at alle jobber konstruktivt og godt gjennom hele 2019 for å legge et så godt grunnlag som mulig. – Som sekretariatets hovedkontakt inn mot disse prosessene, kommer jeg og andre til å ha tett kontakt med fylkeslagene gjennom året. Under årsmøtene nå i vår vil også sentralstyrets representanter være aktive med i drive prosessene videre. Råken oppfordrer fylkeslagene til å involvere lokallagene aktivt. – Det er viktig at disse prosessene blir forankret i hele organisasjonen, det vil gjøre det mye lettere å finne frem til arbeidsmetoder som gagner de enkelte lag best. GODE RUTINER Prosessene vil innebære både organisatoriske og økonomiske forhold. – Selve strukturen mellom fylkeslag og lokallag vil ikke endres. Men i forarbeidet til sammenslåingene er det viktig å arbeide frem arbeidsmetoder innad i fylkeslaget, som det er å finne gode rutiner for kontakt med de mange lokallagene. Og det er viktig å få et godt sammensatt fylkesstyre, hvor kjemien er god og som lokallagene føler er representativt for det nye fylkeslaget som helhet. FÆRRE LOKALLAG? – For lokallagenes del vil det ikke bli noen reelle endringer, de skal forholde seg til fylkeslaget som tidligere – og omvendt. – Det vi ser litt av nå, og kanskje får se mer av, er at noen lokallag slår seg sammen. Jeg vil tro de mange kommunesammenslåingene kan føre til det. Men samtidig kan vi også komme til å oppleve at relativt nye, store kommuner faktisk kan åpne for flere lokallag, sier Roar Råken.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019