Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 47

26 Din Hørsel 01 2019 Tekst og foto Tor Slette Johansen HLF skal ha samme fylkesstruktur som Stortinget har vedtatt for landets fylker. Sammenslåingene skal vedtas på fylkeslagenes årsmøter våren 2020. Trøndelagsfylkene slo seg sammen allerede i fjor. Oslo, Rogaland, Nordland og Møre og Romsdal skal bestå som dagens fylkeslag. De nye fylkeslagene sammenslåinger mellom Finnmark og Troms, Sogn og Fjordane og Hordaland, Agderfylkene, Vestfold og Telemark, Østfold, Buskerud og Akershus, og Oppland og Hedmark. Til sammen vil det bli 12 fylkeslag mot 19 før trønderfylkene slo sag sammen, med til sammen 190 lokallag. VIKTIGE ÅRSMØTER Det praktiske arbeidet med sammenslåingene er allerede i gang, om enn i noe ulikt tempo så langt. – Både årsmøtene i lokallagene og i fylkeslagene som skal avholdes nå innen utgangen av mars, blir veldig viktige arenaer for å få så gode prosesser som mulig. Erfaringer vi dro etter sammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag er at man må ta tak i prosessen så tidlig som mulig for å få et best mulig resultat, sier organisasjonssjef Roar Råken, som nå er inne i sine siste dager som konstituert generalsekretær. BLI GODT KJENT HLF Trøndelags leder Carola Peckolt sa i et intervju med Din Hørsel etter at trønderne hadde vedtatt å forene sine krefter i fjor vår, at det er ingenting å frykte. Og hennes klare råd i ettertid er å starte tidlig og ha tett kontakt fra dag én. – Der var vi ikke flinke nok. Vi skulle DET NYE HLF-landskapet I år skal 14 av HLFs fylkeslag legge grunnlaget for å bli til syv. Neste år vil sammenslåingene bli iverksatt. FÆRRE FYLKER. Oganisasjonssjef Roar Råken leder arbeidet med å endre HLFs landskap. Fra 2020 blir det 12 fylkeslag, mot 19 for et drøyt år siden.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019