Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 47

Din Hørsel 01 2019 15 av de eldste høreapparatbrukerne er. Med eller uten hjelp fra pårørende. – For en stund siden hadde vi en dame på høresentralen på over 90 år som med største selvfølge betale parkeringen sin via app på mobilen. Hun pleide også å spille Pokemon-spill med barnebarnet på mobilen, sier Eiolv Stornes. MINDRE ENSOMHET Det å kunne beherske ny teknologi gir ikke bare hørselsgevinst ved valg av høreapparat. Blant eldre generelt ser forskerne at teknologikompetanse kan forebygge sosial isolasjon og ensomhet. Men, understreker de; tilpasset opplæring er viktig fordi de teknologiske ferdighetene varierer. Dette bekreftes i undersøkelsen «Sosial digital kontakt – mobilisering mot ensomhet blant eldre», der forskerne Inger Marie Holm og Asbjørn Fagerlund ved Nasjonalt senter for e-helseforskning har intervjuet kursholdere og deltakere på kurs i regi av frivillige organisasjoner. – Det fins 80-åringer som er racere på Facebook og sosiale kanaler, og 60-åringer som overhodet ikke er fortrolige med teknologi. Eldre trenger kurs der de kan stille de «dumme» spørsmålene. Ny kunnskap er ferskvare, derfor er det viktig med repetisjoner og tilgang på hjelp etter kursene, sier Holm om undersøkelsen som er forankret i Nasjonalt velferdsteknologiprogram med samarbeidspartnerne KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. TEMA: TEKNOLOGI FRYKT FOR Å FEILE Redsel for å gjøre feil, skepsis mot sosiale medier og usikkerhet knyttet til egen evne til å lære noe nytt, er ifølge Holm typiske barrierer blant eldre som skal lære ny teknologi. – I fremtidig forskning om eldre og teknologi kunne det vært interessant å inkludere hørselshemmede spesielt. Er de flinkere enn andre til å tilegne seg ny teknologi, fordi de er ekstra avhengige av teknologien for å kunne kommunisere, spør Holm. Hun tror mulighetene for sosial digital kontakt og økt bruk av skriftlig kommunikasjon må være en stor gevinst. FORSKER. Inger Marie Holm ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. AUDIOGRAF. Eiolv Stornes ved Lovisenberg Diakonale sykehus. DIGITALE ANALFABETER. Redsel for å trykke feil og selvkritiske tanker rundt egen læreevne er utbredte barrierer blant eldre. Myndighetene anslår at 600.000 nordmenn er «digitale analfabeter», blant dem er 200.000 over 80 år.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019