Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 47

14 Din Hørsel 01 2019 Tekst Bjørg Engdahl Foto Colourbox/Privat Teleslynger, trådløs streaming, sensorer, apper, Roger-Pen, Bluetooth. Å være påtroppende høreapparatbruker kan være et sjokk ikke bare for ørene, men også for hjernen som skal inn i en verden av ny teknologi. – Det er særlig den eldre garde som sliter når høreapparater skal byttes ut eller de kommer som førstegangsbrukere, sier audiograf Eiolv Stornes ved Høresentralen på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Hovedvekten av pasientene er i alderen 65 til 90 år. MOBILEN «SLADRER» Han anslår at de har rundt 50 ulike høreapparattyper å velge mellom fra de seks leverandører som det offentlige har avtale med. Pasientens hørselstap, ønsker og livssituasjon er avgjørende for hva som blir valgt til utprøving. Noen ganger kan nedsatt TEMA: TEKNOLOGI syn og motorikk begrense valgmulighetene, andre ganger kan teknisk kompetanse være en faktor. Pasientens egen mobiltelefon gir ofte Stornes og hans kolleger en pekepinn. – Hvis de har en gammel Doro-mobil som de kun klarer å ringe med, har det lite hensikt å starte med avansert utstyr og appstyrte funksjoner på høreapparatet. Dersom de tekniske barrierene blir for store, øker risikoen for at høreapparatet blir liggende ubrukt. UBRUKT I SEKS MÅNEDER En undersøkelse gjort av hans kollega, audiograf og audiopedagog Jorunn Solheim i 2017, viste at 15, 5 prosent av brukerne ikke hadde begynt å bruke sine nye høreapparater seks måneder etter utdeling. Ti prosent brukte dem mindre enn én time per dag. Problemer med håndtering av høreapparatet, lydvansker og trøbbel med propper og domer, var de tre vanligste årsakene. OPPEGÅENDE ELDRE – Det å ha barn eller partnere som kan bistå hvis man strever med utstyret, kan være avgjørende for eldre i oppstartfasen. Det kan være en fordel å være teknisk interessert selv også, men det er ingen forutsetning for å ha nytte av moderne høreapparater. Egeninnsats og motivasjon er like viktig, sier Stornes, som noen ganger lar seg imponere over hvor digitalt oppegående mange Hører du dårlig og er glad i ny teknologi? Da har du en stor fordel når du skal tilpasse seg fremtiden. Er du derimot teknologi-skeptiker, er det heldigvis hjelp å få. Venn eller uvenn med teknologien?

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019