Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 1 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1080162

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 47

12 Din Hørsel 01 2019 Få en god strømavtale i vinter Som medlem av HLF får du spesialavtale på strøm fra Fjordkraft. Bestill nå og spar 200,- på din første regning. Les mer og se alle fordelene med å være kunde på fjordkraft.no/hlf Ring tlf. 230 06100 eller chat med oss på fjordkraft.no. Ekstra billig mobil- abonnement for alle med strøm fra Fjordkraft For nærmere opplysninger ta gjerne kontakt med oss: telefon 75 72 13 00, [email protected] eller se www.nordtun.no MESTRINGSKURS 2019 - TINNITUS OG MB. MÉNIERE Vårt tilbud "Rehabilitering for hørselshemmede" vil i 2019 bestå av følgende kurs: Kursdatoer 2019: Uke 14 og 15 ( 1/4 - 13/4) Uke 18 og 19 ( 29/4 – 11/5) Uke 25 og 26 (17/6 – 29/6) Uke 37 og 38 (9/9 – 21/9) Uke 39 og 40 (23/9-5/10) Et av kursene blir oppfølgingskurs, hvis det kommer søkere. Kursene tar opp 12 – 13 deltakere på hvert kurs. Målgruppen er personer med sterke plager. Søknader sendes fra fastlege eller spesialist via Regional Vurderingsenhet (RVE) ved Helse Nord. Henvisninger til kursene behandles fortløpende. Reisedekning i henhold til regelverket. Audiografforbundet ser et stort potensial i digital ernjustering av lydbildet i høreapparater, men tror det er et stykke frem. Tekst Tor Slette Johansen Foto Delta TEMA: TEKNOLOGI Forbundets leder Håvard Ottemo Paulsen sier at arbeidet med å implementere dette systemet er utfordrende. STRENGT LOVVERK – Med innføringen av de nye personvernreglene GDPR fikk mange kanskje en påminnelse om viktigheten av personvern, og å oppbevare og bruke data. Lovverket er meget strengt når det kommer til å sende data inn og ut av spesialisthelsetjenesten. I tillegg er der brannmurer og andre tekniske utfordringer. TAKSTER MÅ VURDERES – Det er fordeler med å skynde seg sakte, slik som det offentlige ofte gjør, men takster for bruk av slike systemer må nå vurderes. -Ny teknologi må likevel ikke legges frem med en tanke om å kutte i tilbudet. Mange sykehus er allerede kritisk overbelastet. Vi trenger teknologiske forbedringer, men også en økt satsning på flere audiografer, sier Håvard Ottemo Paulsen. MÅ VURDERES. Audiografforbundets leder Håvard Ottemo Paulsen vil ha vurdert takster for fjernstyring av høreapparater. Et stort potensial

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 1 2019