Norsk Fiskerinæring

Utgave 1 - 2019

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1079727

Contents of this Issue

Navigation

Page 100 of 139

101 "Norsk Fiskerinæring" nr. 1 - 2019 — Det er lett å skue tilbake i et jubile- umsår, men det er virk somheten i dag og det som skal skje fremover som opptar oss aller mest, forsikrer dekan Kathrine Tveiterås. Vi har tatt turen til Tromsø og møter øverste leder for Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) på et ganske alminnelig kontor i fisker ihøyskolens andre etasje. — Vår før- ste rektor, Peter F. Hjort, fikk visstnok ansvaret for oppstarten fordi han kunne sykle i snøstorm. Det er selvsagt ikke hele historien, men metaforen er en god beskrivelse av det arbeidet som er gjort, fortsetter hun. 28. mars 2018 var det nøyaktig 50 år siden Stortinget besluttet å etablere Nor- ges fjerde universitet. Ideen om et univer- sitet i Tromsø ble lansert allerede i 1918, men først i 1962 kom den på dagsorden. Debatten var hard. UiT ble unnfanget under motstand og født i strid. Født ble også Fiskerikandidatstudiet allerede det første driftsåret i 1972. Medisinstudiet kom året etter, og i dag kan vi telle 237 studieprogrammer. UiT fikk raskt rykte på seg for å være et universitet uten tradisjonelle rammer og hierarki er. Som student og forsker fikk man ansvar, fri- het og mulighet til å arbeide tverrfaglig med spennende prosjekter. Alt fra start strømmet derfor studenter og fagfolk til Tromsø, aller mest fra egen landsdel. I dag er fortsatt to av tre studenter fra Nord-Norge. 70 prosent av de som utek- samineres blir værende nordpå. Drivkraft i nord Dekan Kathrine Tveiterås er et distrikts- politisk kroneksempel på hva UiT bidrar med i nord. «Skarpe hjerner blir i nord», sa man om UiT for 50 år siden. Målet var både å utdanne lokalbefolknin gen, samt å hindre hjerneflukt sørover. Kathrine Tveiterås er rett nok født i Akershus, men vokste opp i Harstad og flyttet til Tromsø for å studere russisk som 16-åring. Drømmen var NHH i Bergen, men Tromsø var en flott by og UiT fristet med jus-studi um. Advokat ble hun aldri. I stedet hoppet hun over til marin be- driftsledelse og endte med å disputere i samfunnsvitenskap sommeren 2012. I I januar 2018 overlot Kathrine Tveiterås kontoret sitt på Fisker ihøgskolen til den nye instituttlederen Terje Martiniussen. Som dekan for BFE- fakultetet får hun fortsatt arbeide med temaer hun brenner for. Bærekraftig ressursforvaltning, klima og anvendbar forskning er bare noen av dem. (Foto Therese Tande) Drivkraft i nord med store ambisjoner Universitet i Tromsø (UiT) har på 50 år gått fra å være et dis triktspolitisk eksperiment til å bli Norges arktiske universitet. Med fem klare fokusområder og internasjonale ambisjoner fortset ter UiT å sykle i snø storm.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 1 - 2019