Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1064312

Contents of this Issue

Navigation

Page 75 of 155

76 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2018 Vikna kommune Rørvik er kommunesenteret i Vikna. Til venstre på dette bildet ser vi broen over Nærøysundet fra nabokommunen Nærøy og til høyre selve Rørvik. 1. januar 2020 slås Vikna og Nærøy sammen til Nærøysund kommune. Det vil bli en av landets aller største sjømatkommuner og kanskje den største innen oppdrett. (Foto: Vikna kommune) Det er store tall. Sjømatnæringen i øykommunen Vikna lengst nord i Trøndelag skapte ifjor verdier for nærmere 3,4 milliarder kroner. Vi snakker om 750.000 kroner per innbygger — liten som stor. I alt er ca. 620 personer direkte involvert i fiske, fiske produksjon og oppdrett. Hva dette skaper av ringvirkninger lokalt har vi ikke forsøkt å beregne. Men det er overhode ingen tvil om at det er sjømaten som får hjulene til

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2018