Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1064312

Contents of this Issue

Navigation

Page 62 of 155

63 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2018 ferdigsnakka! med Kristian Barstad Ellingsen Kurt Oddekalv Kurt Oddekalv (61) har ledet Norges Miljøvernforbund siden mai 1993. Forbundet kan altså feire 25årsjubileum i år. Etter sykdom er han nå tilbake i jobben, om ikke for fullt så i alle fall slik at mange vil få merke det. Katamaranen «Miljødronningen» ble bygget for Norges Miljøvernfor bund i 2008. Den måler tett på 34 meter og kostet ca. 50 million er kroner. Mange oppdrettsanlegg har de siste ti årene fått besøk av båten. Den er ingen velkommen gjest. I «Norsk Fiskerinæring» har vi alltid ment at sjømatnæringen trenger kritikere og folk som følger med på alt den gjør med argusøyne. Det bidrar til å holde fokuset oppe på forhold som ikke er så bra, og som man må forbedre. Kurt Oddekalv beveger seg helt tiden på grensen av det vi mener er akseptabelt og seriøst. Av og til også over. Men vi er helt sikre på at han jobber ut fra et ekte engasjement. Det liker vi. Så får vi heller være enige om å være uenige om mye. Og bare så det er sagt; Redaktøren er veldig glad for at Kurt Oddekalv er tilbake som miljøaktivist og daglig leder i Norges Miljø- vernforbund. Vi måtte selvfølgelig starte med å høre om hvordan det står til med helsa: — Bare bra. Jeg blir mer og mer forbanna, og det må bety at jeg snart er frisk. Men jeg har fått et handicap som innebærer at jeg sannsyn- ligvis blir uføretrygdet. Jeg blir nødt til å ta det mer med ro, men det er det ikke sikkert at noen kommer til å merke — i alle fall ikke lakseopp- dretterne. — Hva har plaget deg? — Først opererte jeg begge knærne, så fikk jeg et hjerneslag som gikk ut over både tale og ganglag. Men nå snakker jeg mye bedre, og hører ikke lenger så mye ekko av meg selv inne i hodet. Det var et stort problem etter slaget, og kanskje en straff fordi jeg alltid har snakket for mye, humrer Oddekalv. — Når skjedde det? — En eller annen gang i 2016. Jeg vet ikke helt nøyaktig når det var. Først trodde legene det var et flåttbitt. Etter hvert kom de til at det var hjerneblødning. Jeg var innlagt på sykehus i 14 dager og var ute av drift i halvannet år. — Hvordan var det å være syk? — For en arbeidsnarkoman som meg; helt forferdelig! — Er du tilbake for fullt? — Ikke helt. Kanskje 70 prosent. — Fortsetter du som leder av Norges Miljøvernforbund? — Det er meningen. Men jeg trapper litt ned slik at det blir en gradvis overgang mellom meg og min sønn Ruben. Han har gått i lære siden han var tre, så det blir jæklig bra. — Hvordan klarte Forbundet seg under ditt sykefravær? — Ganske bra. Jeg har ikke hørt annet enn skryt. — Spiser du oppdrettslaks? — Nei, den fisken holder jeg meg langt unna. Nå har ESA kommet med en rapport som hvitvasker alt jeg har sagt, og som gjør at dere journalister må skjønne at jeg har hatt rett hele tiden. Rapporten viser at det norske kostholds- rådet om å spise laks er syv ganger for høyt. — Hvorfor bør vi ikke spise laks? — Det kan jeg bruke et helt nummer av «Norsk Fiskerinæring» på å forklare. Kort fortalt fordi laksen inneholder mange farlige stoffer, og fordi oppdrettsnæringen er en miljøversting. I 1999 gjorde jeg en avtale med bransjen om at den ikke skulle bruke teflubenzeroner og diflubenzeroner, altså stoffer som gjør at reker mister skallet. Det er nemlig ganske alvorlig. Når reker dør, betyr det at alle skalldyr dør. Dette stoffet er faktisk dødelig for hummer i en oppløsning på fem milliondel per liter vann. Næ- ringen brøt denne avtalen og dermed står jeg fritt til å fortelle hvor kreftfrem kallende slike stof- fer er. Det har jeg gjort, ikke minst på TV i utlandet. — Har du lagt oppdrettsnærin- gen for hat? — Jeg hater ingen. Men jeg skal rydde opp, og er på god vei. — Hvorfor er du så opptatt av denne nærin- gen? — Fordi ingen i Norge forurenser mer. Lakseopp- dretterne er i ferd med å ødelegge norskekys- ten, og det kan jeg ikke akseptere. — Er alt fokus rettet mot oppdrettsnærin- gen? — Nei, vi jobber med andre store saker også. — Hvilke? — En av de viktigste går helt tilbake til 2002. Da anmeldte vi Alleskan i Nesset kommune. Anlegget ble stengt, bedriften fikk stor bot og ledelsen havnet i fengsel. Kanskje var det en og annen opp- dretter som trakk et lettelsens sukk da meldingen kom om at Kurt Oddekalv var blitt syk og ikke lenger kunne fronte Norges Miljø- vernforbund. Men den som trodde at Kurt'n var borte for godt, tok selvsagt feil. Nå er han til bake — om ikke for fullt, så i alle fall slik at norsk oppdret tsnæring kommer til å få merke det.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2018