Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1064312

Contents of this Issue

Navigation

Page 54 of 155

55 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2018 Merkevaren MOWI var en sann nyhet da den ble lansert under Marine Harvests «Capi- tal Markets Day» i Edinburgh i 2018. Navnet Mowi har en historie som er atskillig lengre enn de norske oppdrett- smerdenes. Den egenartede navnehistorien løper gjennom fangsten av den første Mowi- laksen i 1964, via avsper- ringen av Flogøysun det på Sotra sommeren 1968 og den påfølgende etableringen av Mowi AS med friske penger fra Norsk Hydro året etter. På det tidspunk tet var selvfølge- lig Thor Mowinckel kommet på banen. Mowi kommer av det ærverdige familienavnet. Skal vi finne røttene til Mo- winckel, må vi imidlertid ut både av Bergen og Norge. Oldenburgske aner I stedet for ruggene i den norske lakselva Vosso kan vi begynne ved de spede kildene til elven Hunte i tyske Niedersachsen. I 2005 tok Dieter Klirsch en bekkørret på rekordstore 980 gram. Feltet for laks står tomt i rekordover- sikten, men for ett år siden tok man for første gang siden 1933 en laks i sideelva Lethe, like ved tårnene i Oldenburg. Mowinckel-navnet kan spores tilbake til grevskapet Olden- burg, som har navn etter den samme byen og borgen. De oldenburgske grevene og hertugene er ikke helt uten betydning for Norge, siden kongehuset vårt har opphav i den samme fyrstefamilien. De norske mowincklene må nøye seg med å spore anene til sersjant — hvis det da ikke var kaptein — Johan Ernst Mowinckel (1680-1729) i landsbyen Collenrade/Coln- rade. Colnrade ligger også Det kom som en stor overraskelse, men navneskiftet har vært planlagt lenge. I flere år. Noen vil kalle det «back to basic», andre at Marine Harvest ASA — altså MOWI fra 1. januar 2019, virkelig tar skrittet over i merkevaregigantenes rike. Konserns jef AlfHelge Aarskog lover i alle fall å bruke veldig mange millioner euro de neste par årene på å promotere MOWI. Navneskif tet ble offentliggjort under Capital Markets Day i Edinburgh 13. november. (Foto: Marine Harvest) Vi har sporet det nye MOWI-navnet tilbake til en ridende kaptein i tyske Niedersachsen og fulgt det gjennom bergenske handelss lekter, vestlandske laksestammer, iherdig gründerinn- sats, magisk vekst og et vågalt valg. Mannen som har fått en vesentlig del av ansvaret for å ta både MOWI-navnet og den norske laksefortellin gen videre, var inntil nylig Coca-Colas merkevare- direktør i nettopp Tyskland. MOWI: Lang historie — store vyer

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2018