Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1064312

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 155

29 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2018 I «NORSK FISKERINÆRING» har redaktøren hatt som prinsipp ikke å spekulere i sjømataksjer. Rett nok har vi en liten eierpost i Marine Harvest ASA som gjør at vi får tilsendt årsberetningen og kan delta på årsmøtene. Men ellers holder vi oss langt unna alt som lukter av fisk og sjømat. Ingen skal behøve å lure på om «Norsk Fiskerinæring» har skjulte motiver for å kommentere le delse og drift av de børsnoterte sjømatselskapene. Det er en holdning som kan ha kostet oss en del penger. Figur 1 viser utviklingen i sjømatindeksen på Oslo Børs de siste fem årene. Den som investerte 100.000 kroner i denne indeksen i november 2013 ville i dag sittet med 500.000 kroner. Pengene er altså femdoblet. I figuren har vi også lagt inn en kurve som viser utviklingen til Hovedindeksen på Børsen. Hadde man invest ert 100.000 kroner i denne ville man bare sittet med 155.000 i dag. Det er altså ingen tvil om hvilken bransje som har vært i vinden på Oslo Børs de senere årene. Som vi ser av figuren gjeld er det særlig siden slutten av januar i år, da sjømatin deksen nesten har doblet seg. De ni selskapene som inngår i sjø matindeksen er norske Austevoll Seafood, Grieg Seafood, Lerøy Sea food Group, Marine Harvest, Norway Royal Salmon og SalMar, samt færøiske Bakkafrost, chilens ke Salmon Salmones Camanchaca og skotske The Scottish Salmon Group. Til sammen har disse en børsverdi på rundt 270 milliarder kroner, Hipp hurra for sjømatindeksen! Fish Pool ASA har fem ansatte ved hovedkontoret i Bergen. All drift som regnskap og IT utføres av Oslo Børs i Oslo. Selskapet er også eid av Oslo Børs.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2018