Norsk Fiskerinæring

Utgave 11 - 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1064312

Contents of this Issue

Navigation

Page 105 of 155

106 "Norsk Fiskerinæring" nr. 11/12 - 2018 Audun Maråk: — Skuffet? Naturligvis, men fortsatt fattet. Vedtaket i Nordland fylkes Fiskarlag var først og fremst et tap for Norges Fiskarlag, ikke for Fiskebåt. Vi skal ikke trampe ut av Landsmøtesalen i 2019. Våre medlemmer er opp- gitte, men trekker egentlig litt likegyldig på skuldrene. Fiskebåt skal fortsette som en seriøs og konstruktiv samarbeidspartner med ledelsen i Fiskarlaget. Men Nord- landsfiskernes beslutning om å torpedere den nye organisas jonsmodell vil ikke bidra til å styrke samholdet. Det sier seg selv. Frykter ikke splittelse! Fiskebåt og adm. direktør Audun Maråk likte veldig dårlig at årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag stemte ned forslaget til ny organisasjonsstruktur i Norges Fiskarlag. — Det var et vedtak som viser at pensjonister og frimedlemmer har alt for stor makt i Fiskarlaget, konstaterer Maråk. (Foto: Thv jr.)

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Norsk Fiskerinæring - Utgave 11 - 2018