Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 47

36 Din Hørsel 06 2018 Prøveprosjektet er et tett samarbeid mellom HLFU og HLF hvor målet er å skape trygghet og ufarliggjøre den usynlige barrieren som mange av HLFUs medlemmer føler ved en overgang til «de voksnes rekker». ATTRAKTIVE TILBUD – Vi ønsker at flere unge med hørselsutfordringer skal ta aktiv del i HLFs arbeid. Forbundets fylkes- og lokallag sitter på store nettverk og ressurser som også HLFU og våre medlemmer vil kunne ha god nytte av. Vi ønsker å få verdifull informasjon og tilbakemeldinger om hva medlemmene ønsker og ser for seg for å skape relevante og attraktive tilbud for medlemmene både i HLFU og HLF, sier HLFUs leder Glenn E. Storsletten. Prosjektet omfatter tre lokallag i HLFU og tre fylkeslag i HLF. To samlinger er avholdt i henholdsvis Trondheim, Bergen og Oslo. Bygger bro mellom unge og voksne GODE ERFARINGER – Prosjektet har gått over alle forventinger og vi har mottatt mange gode innspill fra både HLFU-ere og HLF-ere. Erfaringer og nye idéer har blitt delt og deltakerne har blitt kjent på tvers av lagene. Flere av deltakerne har uttrykt at de har savnet denne typen forum og at det er flott at man endelig kan sette seg ned og bli bedre kjent. Nå skal HLFUs sentralstyre evaluere resultatene som har kommet ut av dette, og sammenfatte innspill som kan jobbes videre med. Dette deles med andre lag i HLF og HLFU som ønsker et tettere samarbeid. Håpet er at man nå, med HLF på laget, kan kjøre prosjektet for alle som ønsker det. – Uansett har vi nå startet en prosess som kan bidra til at flere i HLFU tar steget inn i HLF og at man i begge leire ser at vi kan spille på hverandre til det beste for hørselssaken og våre medlemmer, sier Glenn E. Storsletten. Samarbeidsprosjektet «Sammen er vi sterkere!» skal gjøre overgangen for unge HLFU-medlemmer til moderorganisasjonen HLF lettere og mer relevant. Tekst Tor Slette Johansen Foto HLFU OVERGANG. Prosjektet «Sammen er vi sterkere!» skal gjøre overgangen fra HLFU til HLF lettere. Her fra salingen i Bergen i november.. SAMMEN. Unge og eldre i skjønn forening i Trondheim.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018