Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 47

4 Din Hørsel 06 2018 DU HAR HØRT Bidrag sendes til [email protected] innen manusfrist (se side 3) Husk å melde adresseforandring ved flytting, og vennligst oppgi din epost-adresse. E-post: [email protected] Telefon: 22 63 99 00 Post: HLF, Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Les Din Hørsel på nett: www.hlf.no/dinhorsel DH - følg oss på facebook HLF (Hørselshemmedes Landsforund) HLF-butikken YRKESAKTIVE HØT-TEMA I 2019 HLFs sentralstyre har vedtatt at tema for neste år Hvert øre teller-kampanje blir hørselshemmede i yrkesaktiv alder (bildet). HØT-kampanjen har i flere år vært en formidabel suksess hvor tillitsvalgte og medlemmer over hele landet har synliggjort HLFs arbeid på flere viktige områder. I år ble det fokusert på eldre, året før unge hørselshemmede og psykisk helse. Startskuddet for neste år synlighetskampanje går 4. juni. (DH) EXTRAMIDLER TIL BOWLING HLF fikk bevilget til sammen 100.000 kroner fordelt på fire prosjekter i Extrastiftelsens express-tildeling i november. Teddy Kjendlie i HLF Østfold og Reidar Breistein i HLF Hordaland fikk henholdsvis 30.000 og 10.000 til bowling- prosjekter. Janne Olavsen i HLF Fredrikstad og Bjørg Kampestuen-Berntzen i HLF Oslo fikk hver 30.000 kroner til prosjektene «Hørselshemmet: Hvorfor så vanskelig?» og «Mestre en bedre hverdag som yrkesaktiv». (DH) BOWLING. HLF Østfold er godt i gang med sine bowlingkvelder, og får nå Extra-penger til å utvikle tilbudet – og vil samtidig utfordre andre HLF-lag til sportslige dyster. Her er premievinnerne i Østfoldmesterskapet i november. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig publisert en ny rapport om sammenhengen mellom støy og helseskader. Her går det frem at støy er en betydelig stressfaktor og at langvarig støypåvirkning (bildet) øker risikoen for søvnplager, hjerte- og karsykdom, fedme og diabetes. På bakgrunn av økt kunnskap om sammenhengen mellom støy og helserisiko senker WHO grensen for hva som bør defineres som helseskadelig støy. (nrk.no) WHO SENKER STØYGRENSEN JULEFORBEREDELSER I HLF Nå som julen nærmer seg med stormskritt, er det på sin plass å markere den store høytid med vedlagte bilde fra juleforberedelser i regi av HLFU region øst. De unge inviterte medlemmer i HLF Oslo til et lite juleverksted i Hørselens Hus i Oslo, og til sammen unge og eldre benket seg rundt bordet med saks og papir – og noe å bite i. (DH)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018