Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1058027

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 47

Er det vanskelig å forstå det som blir sagt i sosiale lag? Les mer på www.phonak.no I noen situasjoner kan ikke høreapparater alene hjelpe deg til å høre godt nok. Avstand og støy gjør det ofte vanskelig. Da er det godt å vite at det nnes enkle og gode produkter som hjelper dine høreapparater, og lar deg høre klart og tydelig. Hvis høreapparatene ikke strekker til, kanskje du trenger noe mer Nysgjerrig? Kontakt oss via [email protected] eller telefon 959 87 910.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2018