Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 35

28 3/2018 Hjem og Skole Alle ungdommer i Norge har rett til videregående opplæring, men for mange er valget både skummelt og vanskelig når ti år på grunnskolen nærmer seg slutten. Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: CASPER KONGSTEIN Videregående opplæring i Norge består av åtte yrkes- faglige utdanningsprogram. Alle disse gir yrkeskom- petanse, og fem studieforberedende program gir en inngangsbillett til videre studier hvis karakterene er gode nok. Søknadsfristen er 1. mars, men forberedelsene til valg av videregående opplæring begynner mye tidligere. – Ikke gjør valget for stort, sier karriereveileder Vibeke Borchgrevink. Hun er en del av Karriereenheten i Oslo, som jobber for å styrke den enkelte skoles arbeid med utdanning- og yrkesveiledning. – Det er viktig å huske at elevene fortsatt er unge. Mange har aldri tatt et aktivt valg, og da kan et valg av videregående opplæring oppleves stort og vanskelig. Målet er å flytte oppmerksomheten fra selve valget, og heller bidra til at elevene utvikler kompetanse i å velge, en prosess som ofte tar lang tid. Eget fag Gjennom faget utdanningsvalg, som blant annet har som formål å bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg, blir elevene kjent med seg selv, hvem de er og hva de liker, og får presentert hvilke val- gmuligheter de har. Karriereenheten i Oslo råder også elevene til å oppsøke og delta på ulike aktiviteter, slik som yrkes- og utdanningsmesser, og besøke de vide- regående skolene de er nysgjerrige på. – Det er viktig å finne ut hva du er trives med, hva du er god til og hva som er viktig for deg. Det er mange veier til mål. Du kan gå på musikk, dans og drama og studere juss etterpå, eller gå yrkesfag og få studie- kompetanse senere. Det er ikke en strak vei fra A til Å, bestemmer du deg for noe du angrer på er det mulig å ta et omvalg uten at det går ut over retten til videregående opplæring. Det er viktig å kjenne på både fornuften og hjertet når valget skal tas, sier Vibeke Borchgrevink. Still åpne spørsmål Det er viktig å snakke med andre før man bestemmer seg. Både kontaktlærer, rådgiver og foresatte kan fungere som gode veiledere i tiden fram mot søknadsfristen 1. mars. De kan komme med synspunkter, tips og råd som kan være nyttige, men til slutt er det ungdommen selv som skal ta valget. – Still åpne spørsmål, slik at ungdommene kan refle- ktere og ta et eget valg på bakgrunn av dette. For de aller fleste er dette en modningsprosess, så det kan være lurt å sette av god tid, sier Vibeke Borchgrevink. Foresatt? Disse spørsmålene kan være nyttige å snakke om hjemme: • Hva liker du å gjøre i fritiden? Hvorfor? • Hvilke fag liker du best, og hvilke fag er du god i? • Hvordan liker du å jobbe på skolen? Hvilke arbeidsmåter liker du best? • Hva ønsker du å lære mer om? Hvorfor? • Hvor har du lyst til å studere? I Norge eller i utlandet? • Hvor lang utdanning ser du for deg? • Hva vil du gjøre for å komme inn på et studium eller en linje du ønsker? • Hvordan tenker du at jeg kan hjelpe deg i prosessen? Kilde: Utdanning.no Tips til å bli en god veileder • Lytt til den unges tanker om sin egen situasjon, og vis respekt for den unges synspunkter. • Gi ham eller henne tid til å utforske, tenke og overveie ulike muligheter. • Gi uttrykk for at du ser på den unge som ansvarlig og selvstendig. • La egne forventninger komme i bakgrunnen. • Start samtalene tidlig, slik at valget langsomt kan modnes. • Ikke vær redd for å stille konfronterende spørsmål, men lytt til den unges begrunnelser for sitt valg. • La det endelige valget bli den unges eget ansvar. Kilde: vilbli.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018