Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 35

24 3/2018 Hjem og Skole Har vi fått en digital kommunikasjon mellom hjem og skole? Hvis du tar ut alle bøkene av en vilkårlig skolesekk og sjekker hva som ligger nederst, kan det være du finner et sammenbrettet «trekkspillark». Er det en viktig melding fra skolen? Nei, forhåpen- tligvis er det bare noe barnet har tegnet på SFO! Viktige meldinger går nå som regel digitalt. Tekst: JONNY BECKER ERIKSEN, forelder og utdannet lærer med mange års erfaring fra begge sider av bordet Digital kommunikasjon blir mer og mer utbredt, og vi får flere og bedre tjenester for hvert år. Privat har ulike hurtigmeldingstjenester overtatt det meste av den per- sonlige kommunikasjonen mellom venner, mens tilbud og varsler kommer på e-post. I jobbsammenheng bruker de fleste av oss e-post til kommunikasjon, mens det of- fentlige benytter seg av de digitale postkassene Digipost og e-Boks, samt ulike innloggingsløsninger som Altinn og digital salgsmelding for bil. Og heldigvis skjer det også utvikling i skolesektoren. Lærere har lenge vært tilgjengelig på e-post, noe som gjør det raskt og lettvint å nå dem med en melding om fravær eller annen informasjon om en elev. Omtrent like lenge har lærere laget manuelle e-postlister og sendt ut digitale kopier av papirer som ble delt ut i klasse- rommet. Fordelen med denne dobbeltpraksisen er at informasjonen ikke forsvinner sammen med papiret (eller blir liggende ulest i sekken i dagevis), og dessuten at informasjonen kan nå begge foresatte til elever med to hjem. Men det er også ulemper med dette. Lærere har brukt mye tid på å organisere og oppdatere e-post- adresser, og det er en risiko for at e-post blir sendt til feil adresse. Viktige meldinger kan også bli liggende ulest i flere dager dersom lærere er syke eller på kurs, eller hvis foresatte har skiftet e-postadresse.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018