Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 35

TESTER UT MOBILF RBUD 20 3/2018 Hjem og Skole – Vi har ikke hatt noen problemer med mobilbruk i timene. I friminut- tene, derimot, kasta elevene seg over mobilen. Dette har ført til mindre vanlig sosial kontakt og mer skjerm. Vi har hatt noen uheldige episoder med bilder som er tatt og spredt direkte ut på sosiale medier. Vi ser at bruk av mobil også sprer seg nedover til barne trinnet, allerede fra 3.–4. trinn, selv om det er helt ulovlig å bruke telefon der. Dette forteller rektor ved Myre skole, Vigdis Indregard. Fra 1. oktober i år har skolen innført forbud mot mobiltelefoner gjennom hele skoledagen, også i friminuttene. I ukene før har de laget reglement og ordnet med praktiske utfordringer, blant annet oppbevaring av mobilene i skole- tiden. Nå er skolen spent på hvordan den nye løsningen vil fungere. Grundig prosess I forkant av at skolen bestemte seg for et totalforbud, ble det lagt ned mye arbeid. Det var i første omgang FAU som la fram forslaget om å få en mobilfri skole, høsten 2017. – Noen mente da at vi bare skulle kjøre i vei straks, men vi fant ut at det ville bli best med en grundig prosess. Mobiltelefonen er så per- sonlig som en kroppsdel for mange ungdommer, og det er viktig å ha dem med på en forståelse av hva som er intensjonen med forbudet, mener Indregard. Saken ble tatt opp i elevrådet, og deretter i alle klassene. Det var stor og massiv motstand blant elevene, men det viste seg at mange også var i stand til å se saken fra flere sider. Det ble laget en skriftlig oppsum- mering av samtalene. Lærerne hadde også saken oppe i Klubbmøte, og der ble det overveldende stemning for et totalforbud. – I juni kom saken opp i samar- beidsutvalget, der alle grupper i skolen er representert. Her framførte elevene sine synspunkter, men de kom i mindretall, forteller rektoren. Gode argumenter Myre skole har tidligere vært skeptisk til å innføre et totalt forbud mot mobiler i skolen. Underveis i utredningen om hvorvidt skolen skulle gå inn for et slik forbud, kom det fram mange argumenter som talte for en gjennomføring. – Vi tror at et forbud mot mobil- telefon i friminuttene vil gjøre at elevene blir mer til stede for hverandre med hele sanseapparatet. De øver hver dag på å tolke I 12 år har ungdomstrinnet ved Myre skole i Vesterålen hatt mobilhotell i alle klasserom. Nå tar de steget helt ut og lanserer totalforbud mot mobiltelefon på alle klassetrinn. Tekst: RAGNHILD STIKHOLMEN Foto: TOM DYBVIK

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018