Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 35

18 3/2018 Hjem og Skole – Barn vil leke mye mer enn mange tror, men dessverre blir de i liten grad støttet til å leke på skolen, sier Terje Melaas. Han er lektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har skrevet flere bøker om barn og lek. Melaas mener leken har for liten plass i skolen i dag. – Skolegangene er ypperlige arenaer for lek, sier Terje Melaas. Han har blitt omtalt som Norges lekeombud, og mener det må lekes mer på skolen. Tekst: TANJA HAUGE REINE, frilansjournalist Foto: CASPER KONGSTEIN Ønsker seg mer lek på skolen Vil bruke gangarealene til lek

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018