Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1055132

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 35

Hjem og Skole 3/2018 11 Vant Dronning Sonjas skolepris Tekst: HAUGE TANJA REINE Foto: APALLØKKA SKOLE Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som lykkes med å praktisere likeverd og inkludering. I år gikk prisen til Apalløkka skole i Oslo. Skolen jobber mål rettet for en trygg og inkluderende skole- hverdag for alle elever. Lærerne ved Apalløkka skole feirer prisen!

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2018