Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 47

6 Din Hørsel 05 2018 TEMA: YRKESAKTIV Tekst Tor Slette Johansen Foto Science Photo Library og Tor Slette Johansen • En av fire yrkesaktive med moderat hørselstap har en tilrettelagt arbeidsplass. • 31 prosent av de som ikke har tilrettelegging har behov for det. • Erkjennelse av eget hørselstap er en forutsetning for god tilrettelegging og et godt utgangspunkt for redusert slitenhet. • Samarbeid om gode løsninger gir best resultat. Det er viktig å involvere kolleger og ledere i sin egen situasjon krever godt samarbeid GOD TILRETTELEGGING Dette er noen av funnene audio- pedagog og doktorgrads-stipendiat Elisabeth Svinndal presenterer i sitt ferske forskningsprosjekt. Det inneholder spørreundersøkelsen «Hearing loss and work participation: a cross-sectional study in Norway», om hørselstap og yrkesdeltakelse, og «Working life trajectories wirh hearing impairment», hvor yrkesaktive med hørselstap er intervjuet. Den tredje delen av forskningsprosjektet er intervjuer med

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018