Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 43 of 47

44 Din Hørsel 05 2018 Hørselssentral 09_07 08_18 10_18 Endringer siden august 1 Finnmarksykehuset HF, Karasjok 16 6 6 0 2 Sykehuset Østfold, Kalnes 20 7 7 0 3 Helgelandssykehuset HF, avd Rana 3 8 8 0 4 UNN HF, Narvik sykehus 15 8 8 0 5 Molde Sjukehus 25 8 8 0 6 Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen 8 16 8 -8 7 Sykehuset Namsos 4 16 8 -8 8 Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest 26 10 10 0 9 Lovisenberg diakonsykehus 20 10 10 0 10 Sykehuset innlandet, Kongsvinger 13 12 12 0 11 Universitetssykehuset Nord- Norge HF 36 12 12 0 12 Kristiansund Sjukehus 6 14 14 0 13 Sykehuset innlandet, Gjøvik 26 16 16 0 14 UNN HF, Harstad sykehus 24 16 16 0 15 Ålesund Sjukehus 20 16 18 2 16 Sykehuset i Vestfold 32 18 18 0 17 Akershus Universitetssykehus 6 13 20 7 18 Nordlandssykehuset HF, avd Bodø 16 22 22 0 19 Haugesund Sjukehus 17 22 22 0 20 Sykehuset Telemark, Skien 32 24 24 0 21 Norlandssykehuset, Gravdal 24 24 0 22 Haukeland Universitetssykehus 30 24 24 0 23 St. Olavs hospital 30 26 26 0 24 Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 52 26 26 0 25 Sørlandet sykehus HF, Arendal 40 26 26 0 26 Stavanger Universitetssjukehus 25 26 26 0 27 Finnmarksykehuset HF, Alta 0 26 26 0 28 Sykehuset Innlandet Elverum 36 26 26 0 29 Vestre Viken HF, Drammen 12 26 28 2 30 Førde Sentralsjukehus 40 32 32 0 31 Helse Finnmark, Kirkenes 12 50 50 0 Gjennomsnitt 21,8 18,9 18,7 -0,2 Kilde: www.helsenorg.no per 24.09.2018 Din Hørsel har siden september 2007 registrert ventetid for tilpasning av høreapparat, fra rekvisisjon fra fastlege er mottatt/registrert til utredning starter hos audiograf. Denne månedens måling viser en gjennomsnittlig ventetid på 18,7 uker, en nedgang på 0,2 fra forrige måling. HLFs krav er maks 12 ukers ventetid. Denne målingen viser at både Helgelandssykehuset, HF avdeling Sandnessjøen og Sykehuset Namsos har redusert ventetiden med åtte uker, mens Akershus Universitetssykehus har økt ventetiden med syv uker. Helse Finnmark, avdeling Kirkenes ligger fortsatt på bunn med 50 ukers ventetid. DH Ventetid Barometer

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018