Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 47

Din Hørsel 05 2018 43 Vi tilbyr rehabilitering for mennesker med tinnitus, meniere og CI Vi legger vekt på kunnskap, mestrings- strategier og erfaringsutveksling. Dette bidrar til forståelse av egen tilstand og hva man selv kan gjøre for å få en bedre livskvalitet. Telefon 32 22 65 00 e-post: [email protected] www.hlfbriskeby.no/rehabilitering/ tilstrekkelig å ha et godt høyttaleranlegg, blir det sagt. Og så det evige gnålet om det må passes på at teleslyngen virkelig er slått på, og at den er skrudd tilstrekkelig opp. Det er vanskelig å få gehør for dette, hvis det er en person med normal hørsel som passer anlegget. Han vil da ha gode forutsetninger for å etablere en fin lyd ut i rommet gjennom høyttaleranlegget. Men hva med resten? Det skulle vel ikke være så vanskelig å ta inn over seg at det finnes en på-knapp og en volumknapp for teleslynge i denne lydtekniske tidsalder? Jeg håper ikke at jeg i fremtiden blir avvist med følgende kommentar: « Nei, hører du så dårlig, har vi ingen løsninger for deg.» FARLIGE EL-KJØRETØYER >> Hanna Almås-Carlsen, Stord Jeg har ett varsko til alle oss som sliter med dårlig hørsel. Det er el-sykler og el- biler som er vanskelig å høre. Plutselig er de der! Jeg har selv vært nær påkjørsel,selvom jeg ser meg godt omkrig før jeg krysser gaten, spesielt der hvor det ikke finnes oppmerket gangfelt . Så vær ekstra obs for el- kjøretøyer! FARLIG. Hørselshemmede må være ekstra obs på el-kjøretøyer. Illustrasjonsfoto. Aftenposten

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018