Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 47

42 Din Hørsel 05 2018 INFERNALSKE LYDER >> Hæge Aas, Skien Det har sikkert vært debattert og forsøkt gjort noe med, men jeg våger meg likevel frampå med det evige problemet med tv-lyd for oss hørselshemmede. Min kjepphest er lydsporene som følger med tv-programmene. Utenlandske og spesielt amerikanskproduserte program er helt fryktelige med sidelyd som overdøver og skjærer gjennom alt med sin skingrende infernalske lyd uten mål og mening. Ekstra skuffende er det at også norskproduserte program blir verre og verre med hensyn til dette. Det er litt forståelig at filmer og serier trenger noe stemningsfremmende lyder, men alminnelige dokumentarer og reportasjer behøver absolutt ikke annet enn eventuelt dempet rolig musikk. Jeg lengter etter en knapp på fjernkontrollen som kan fjerne "musikkstøy" etter eget ønske. Hvis det aldri kan la seg løse vil jeg ønske alle lydingeniører og programprodusenter En Riktig Dårlig Hørsel - så de får erfare hvor grusomt og slitsomt lydnivået er blitt for oss hørselshemmede. Kan man henstille til selveste kringkastingssjefen om at norskproduserte program kan dempe, eller aller helst fjerne de overdøvende effektlydene? GJEMT BAK MIKROFONEN >> Ådne Ø. Utvik Jeg viser til «Din Hørsel» 7/8 og kronikken om ovennevnte. Utmerket og utmerket! Det var som om jeg skulle ha skrevet det selv. Hvordan kan hver enkelt av oss bidra og presse på slik at NRK retter på dette? Kanskje de må si opp noen av lydteknikerne som ødelegger for oss? Et tilleggsmoment: Dagsnytt 18 er et godt program. Dessverre hender det at munnen til de som snakker er skjult av mikrofonen. Ideelt sett burde all tale blitt filmet slik at man ser munnen. Det er mange av oss som er avhengige av nettopp det. TELE-TULL >> Johnny Sundt Gullhaugen, Drammen Jeg leser på debattsiden i bladet Din Hørsel nummer 1-2018 om telespole/teleslynge. Det finnes sikkert mange varianter av størrelsen på hørselstap. Jeg får med meg at det lages nye høreapparater uten telespole. Jeg har også fått med meg argumenter at det ikke er nødvendig å montere teleslynge lenger. Dagens høreapparater er så gode at de gjengir lyden perfekt uten telespole/teleslynge. Det er DH Debattinnlegg sendes til: Epost: [email protected] Post:v HLF, Postboks 6652, Etterstad, 0609 Oslo, merket "Debatt" Kronikk (etter avtale) Maks 3000 tegn (inkl. mellomrom) Øvrige innlegg. Maks 1000 tegn (inkl. mellomrom) Flere innlegg på www.hlf.no/debatt Alle innlegg skal signeres. Legg gjerne ved portrettfoto. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte og publisere innlegg elektronisk. Innlegg returneres ikke. Debatt ULYD. Mange klager over infernalske ulyder i mange tv-programmer. Illustrasjonsfoto. VG

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018