Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 47

38 Din Hørsel 05 2018 Få en god strømavtale med prisgaranti på kjøpet Som medlem av HLF får du spesialavtale på strøm fra Fjordkraft. Bestill nå og spar 200,- på din første regning. Les mer og se alle fordelene med å være kunde på fjordkraft.no/hlf Ring tlf. 230 06100 eller chat med oss på fjordkraft.no. Ekstra billig mobil- abonnement for alle med strøm fra Fjordkraft Unicare Landaasen tilbyr tverrfaglige mestringskurs for voksne tinnituspasienter over 18 år. Det tverrfaglige teamet består av psykolog, kognitiv terapeut, likepersoner, audiograf, sosionom, audiopedagog, sykepleiere og fysioterapeuter. Kurset er 2 uker + 2 uker med en hjemmeperiode på 4-6 mnd. Vi tilbyr kurset som døgnrehabilitering. For at vi skal kunne ta deg i mot, må du bli henvist av din fastlege, øre/nese/ hals-lege eller sykehus. For nærmere informasjon se www.landaasen.no eller ring 611 24 100 Tekst Tor Slette Johansen Foto Privat HLFs forbundsleder Morten Buan er ordfører i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS). I sommer ble han valgt inn som styremedlem i European Federation of Hard of Hearing (EFHOH), med mulighet til å påvirke direktiver og forordninger som gjennom EU og EØS-avtalen får direkte påvirkning for hørselshemmede i Norge. HLF er også kommet i posisjon til å yte bidrag til WHOs (Verdens helseorganisasjon) globale initiativ for å få hørsel høyere på den internasjonale politiske dagsorden, blant annet gjennom den pågående helseundersøkelsen Hunt 4. Et potensial for økt internasjonalt arbeid er også sterkere engasjement i den internasjonale føderasjonen for hørselshemmede (IFHOH). På sjette året er HLF og Briskeby videregående skole i gang med sitt utviklingsprosjekt som bidrar til bedre vilkår for hørselshemmede barn i Malawi. HLF har formannskapet i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) i perioden 2015-2019, som arrangerte sitt årsmøte på Island 30. august. Sammen med nestleder Berit Brørby og HLFs organisasjonssjef Roar Råken har de gjennom formannskapet hatt flere møter med Stortingets representanter i og direkte med Nordisk Råd for å få hørsel høyere på den nordiske politiske agendaen. Bedre forskning og statistikk om hørselshemming og en felles nordisk konferanse om hørsel og sansetap er to vesentlige temaer for HLF i det nordiske samarbeidet. Årsmøtet i NHS på Island vil fokusere på tre hovedområder: Menneskelige rettigheter, universell utforming og tilgjengelighet, og fri bevegelse for studenter. NHS vil arbeide for bedre forskning og innhenting av sammenlignende statistikk og kunnskap om helseskader for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. Felles møteplasser for erfarings- og meningsutveksling vil også bli prioritert, blant annet for å bedre barn og ungdoms deltagelse i skole og fritid. SAMARBEID. HLFs forbundsleder Morten Buan og Kolbrún Stefánsdóttir, general- sekretær i HLFs islandske søsterorganisasjon Heyrnarhjálp er to av flere som arbeider for et bedre hørselsfellesskap i Norden. HLF SATSER INTERNASJONALT HLF vil engasjere seg sterkere i det internasjonale samar- beidet for å få hørsel høyere på den politiske agendaen.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018