Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 47

36 Din Hørsel 05 2018 Tekst og foto Tor Slette Johansen Nå er nød-sms for hørselshemmede en realitet. 21. mars åpnet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) for registrering av personer som kan benytte seg av tjenesten; hørselshemmede, døve og tale- hemmede. Så langt har rundt 1850 personer registrert seg. – Men det er plass til mange flere. Vi får nye registreringer stort sett hver eneste dag, og det er viktig at potensielle brukere av tjenesten registrerer seg før ulykken er ute, sier prosjektleder Dag Erik Lauritzen i DBS PILOTPROSJEKT Det har tatt noen år å få denne tjenesten på plass. Tidligere justisminister Grete Faremo (Ap) proklamerte våren 2013 under et uventet besøk i HLFs sekretariat at nå kommer nød-sms. Skiftende regjeringen og justisministre, samt en PS Du kan lese mer om tjenesten og registrere deg som bruker på www.nodsms.no FELLES STAB. Nød-sentralen i Bodø. Fra venstre prosjektleder Dag Erik Lauritzen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Børge Olsen (brann), Cathrin Nerhus Levin (politi), Jan Egil Kaspersen (AMK), samt HLFs Merete Orholm og Jan Joakimsen. Snart 2000 på NØD-SMS Siden oppstarten 21. mars har rundt 1850 personer registrert seg som brukere av tjenesten med nød-sms. Til nå har det vært 23 utrykninger. Flere registreringer etterlyses.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018