Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 5 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/1039397

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 47

32 Din Hørsel 05 2018 Opplev TVSB - Se på TV og delta i samtalen: - Det finnes en smart løsning for dere som sliter med små knapper og er lei av å ha på seg hjelpemidler for å høre TV. - Eller er du en av de som familien/naboen alltid synes du har TV for høyt på? Løsningen er TVSB, en trådløs høyttaler som flytter TV-lyden til der du sitter. Med TVSB kan du igjen høre TV uten at lyden er for høy for andre i rommet. Du vil samtidig, uten å gjøre endringer, høre ting som skjer rundt deg. Det vil også bli lettere å delta i samtaler mens dere ser på TV. TVSB kan også kobles til andre lydkilder som radio, stereo-anlegg, datamaskin, mobiltelefon m.m. For mer informasjon, vennligst kontakt: AurisMed AS - Postboks 294 - 3201 Sandefjord [email protected] - www.aurismed.no - Tlf: 33 42 72 50 Din Hørsel 2018.indd 1 04.07.18 13:26 – Som generalsekretær er egne til- litsvalgte og deres arenaer viktigst for meg, og noe som er og blir min hoved- prioritet. En sterk organisasjon vil gi interessepolitiske resultater, synlighet, medieomtale og godt omdømme, sier Roar Råken. GJØRE HVERANDRE GODE HLFs tillitsvalgte og frivillige innehar god og ulik kunnskap. Som generalsekretær ønsker Råken å dyrke frem denne kunnskapen og få benyttet den i større grad, til alle hørselshemmedes beste. Hovedområdene som landsmøtet i sommer vedtok er universell utforming og tilgjengelighet, behandling og rehabilitering, forebygging, og opplæring og utdanning. – Som generalsekretær skal jeg benytte min kompetanse og det jeg er god på til beste for forbundet. Jeg skal etter beste evne la all den gode kompetansen vi har i forbundet og i HLFs sekretariat få skinne og gjøre seg nyttig for alle hørselshemmede i landet vårt, sier Roar Råken, som også fortsetter som organisasjonssjef. KONSTITUERT. Roar Råken er konstituert som HLFs generalsekretær inntil ny er på plass etter Anders Hegre. Roar Råken ny generalsekretær HLFs organisasjonssjef Roar Råken er fra 1. oktober konstituert som HLFs generalsekretær, etter Anders Hegre som er flyttet til Singapore med familien. Tekst Tor Slette Johansen Foto Marianne Otterdahl-Jensen – Det er viktig at vi tar ulike roller, og gjør hverandre gode. Vi skal gi verktøy og tillit til de som er interessert og har kunnskap og kompetanse på interessepolitikk, media og kommunikasjon, marked, synlighet og omdømme, organisasjonsarbeid og -utvikling. De skal få stå frem, og vi skal oppfordre dem til å gjøre det. Alle skal ikke gjøre alt, men vi skal gjøre det vi er gode på. FIRE HOVEDOMRÅDER HLF går inn i en periode med mange oppgaver og aktiviteter.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 5 2018